Stork

BREAKING: Daders eier-aanslag raadslid Stork gepakt!

De daders van de laffe eier-aanslag op het Almelose raadslid Gijs Stork (ALA) zijn gepakt. Dit gebeurde na een wilde achtervolging door de Bolkshoek. Eén van de daders vloog daarbij uit de bocht, werd door de achtervolgers overreden en heeft het niet overleefd. Zijn kompaan kwam er met een gebroken pootje vanaf.

ZwartwittePaashaasHet huis van Stork werd gisteravond na de raadsvergadering met eieren bestookt door vermoedelijk aanhangers van voetbalclub Heracles Almelo. De club is verbolgen over het feit dat een beslissing over het wel of niet toestaan van winkels in het nieuwe stadion opnieuw is uitgesteld. Dit uitstel werd door diverse partijen gesteund, echter werd de zwartepiet naar Stork doorgeschoven. Deze wil eerst de detailhandelsvisie afwachten, die meer duidelijkheid moet verschaffen over het wel of niet toestaan van winkels buiten het stadscentrum. Zodoende verlieten Heracles-aanhangers boos de raadszaal en even later kon de raadsnestor emmers met struif van de ramen van z’n woning schrapen.

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Blunders en fratsen, Even wat anders, Nieuwtjes, 2 comments

Ambtelijk document bewijst: renovatie stadhuis tóch voordeliger

Rechtstreeks uit het Almelose stadhuis ontving de redactie van AlmeloAnders een erg interessant document. We gaan er normaal gesproken van uit dat de gemeenteraad dit document ook in haar bezit heeft, echter plaatsen we dan vraagtekens bij het besluit van diezelfde raad om nieuwbouw van het stadhuis goed te keuren. Immers, in deze barre tijden zou gekozen moeten worden voor de voordeligste optie. Nieuwbouw is dat in geen geval, zelfs niet als dat ‘sober’ is.

Bovendien, ‘sober’ is natuurlijk een erg rekbaar begrip. Wat is nu sobere nieuwbouw? Zoals bij zoveel bouwprojecten pakt het áltijd duurder uit dan begroot. Tegenvallers, verkeerde berekeningen noem maar op. Maar nee, in Almelo moet dat ambtenarenpaleis er koste wat kost komen, ongeacht de financiële debacles van nu en in de directe toekomst. Het lijkt wel of het stadsbestuur nog steeds niets gelegen is aan de Almelose burger, die toch openheid en transparantie is beloofd. Gijs Stork van ALA/AOV heeft hier een heet hangijzer van gemaakt… en terecht!

Dan nu de analyse van het bijgevoegde document:

Uit het document blijkt dat renovatie (kosten geraamd op 47 miljoen) ruim 5 miljoen voordeliger is dan sobere nieuwbouw (53 miljoen) op de Fortezza-locatie. In de besluitenlijst van 11 november 2010 staat dat het oude plan (stadhuis op de markt) op 60 miljoen is begroot. Het financiële voordeel bij renovatie is maar liefst € 13 miljoen (!) ten opzichte van de zogenaamde sobere nieuwbouw 7 miljoen.

Interessant is dat in het uiteindelijke besluit dat in november jongstleden is genomen het sobere stadhuis ineens € 56,00 miljoen kost en dus al duurder uitpakt dan het bedrag voor nieuwbouw als begroot op het eerdergenoemde document. Tel daar nog de € 1,5 miljoen die Van der Looy per saldo ontvangt en je zit al op € 57,00 miljoen. Dat is nog maar € 3 miljoen verwijderd van de kosten voor het eerste plan dat voorzag in een nieuw stadhuis op de markt…

Kortom:  het is lood om oud ijzer. Er komt gewoon een nieuw stadhuis dat ietsje goedkoper lijkt te zijn dan nieuwbouw op de markt. Het is echter aannemelijker dat het sobere stadhuis net zo duur, zo niet duurder zal uitvallen. Denk aan meerwerk en een post onvoorzien. Om nog maar te zwijgen van de nieuwe risico’s in de laatste Van der Looy-deal, die nu door Stork boven water zijn gebracht doch die de Raad zogenaamd per ongeluk zijn onthouden. Ja ja..

Volksverlakkerij van de bovenste plank.

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Gemeente Almelo, Kritisch Almelo, Politiek en Polikliek, 4 comments

Ontluikende liefde tussen Stork en De Olde?

Bij de een van de vorige raadsvergaderingen legde één van toeschouwers op de publieke tribune een uniek moment vast: de ontluikende liefde tussen Gijs Stork (ALA-AOV) en Harry de Olde (PVA). Stork liet namelijk in het geniep een notitie bij De Olde bezorgen en wat daarop stond legde de fotograaf loepzuiver vast: “Donderdag 29/4, 20.00 uur, fractiekamer ALA-AOV. Bedrijven beiden nu al achterkamertjespolitiek?


Benieuwd wat de heren allemaal besproken hebben. Binnenkort dan toch maar een paar microfoontjes ter grootte van een knopspeld in de fractiekamers verstoppen? Wij zijn niet nieuwsgierig hoor, maar we willen wel graag alles weten.

Posted by Redactie in Nieuwtjes, 10 comments

Politiek en Polikliek op de Koornmarkt (3)

Drie keer dezelfde vraag (aan Sjoers), drie keer een verschillend antwoord

 
Het was het middagje weer wel op de laatste verkiezingsmarkt op de Koornmarkt. Alle belangrijke kopstukken liepen er rond; de ideale gelegenheid om diverse interviews af te leggen. We beginnen met Sjoers. Op de simpele vraag of het niet raar is dat Van der Looy nog steeds niet voor de locatie Fortezza heeft betaald, gaf Sjoers drie verschillende antwoorden en hamerde hij erop dat dit een volstrekt gebruikelijke gang van zaken is. De crisis heeft roet in het eten gegooid. De gedachte dat de gekozen constructie misschien niet zo handig is geweest, komt bij Sjoers niet op. Dat V.d. Looy de grond vervolgens heeft verhypothekeerd had Sjoers verrast, maar dat is geen reden om te informeren naar de bestemming van het geld.

Sjoers gelooft V.d. Looy op diens woord dat het geld aan het project zou zijn besteed. De eerste steen moet nog worden gelegd of, zoals Gijs Stork (ALA -AOV) nog benadrukte, het geld is evenmin besteed aan de leges voor de bouwvergunning. Stork vindt de hele gang van zaken schandalig en weet dat Sjoers over het project liegt, maar hij wil zijn bronnen in het gemeentehuis niet prijsgeven. Meest opvallende uitspraak van Sjoers is dat hij V.d. Looy de vraag heeft gesteld “Ga jij het nog realiseren?”.

Ondanks het feit dat Sjoers zegt dat hij in het project gelooft, spreekt hij hier duidelijk zijn mond voorbij. Veelzeggender was de reactie van wethouder Van Marle (CDA) op de vraag of hij nog in het project gelooft. Na lang nadenken geeft hij schoorvoetend een bevestigend antwoord. Op de korte termijn gelooft hij er echter niet in. Als financieel expert gruwelt de man van de gekozen constructie. De VVD – bij monde van Van Woudenbergh – vindt de informatievoorziening van het college richting de raad op z’n zachts gezegd ‘gebrekkig’ en vindt bovendien dat de raad aan het lijntje is gehouden. Alberto Kampman, de lang onzichtbare lijsttrekker van BBA, noemt het wanbeleid. Gerritsen (D66) heeft als enige – tegen beter weten in – nog het volste (!) vertrouwen in het project. Waarop dat dan gebaseerd is , is een raadsel. Ook D66 is zelfs niet geïnteresseerd in een specificatie van het door V.d. Looy opgestreken geld. Volgens Gerritsen zal V.d. Looy op enig moment aan de slag moeten. Echter zolang hem niet de duimschroeven worden aangedraaid kunnen we wachten tot we een ons wegen. Zie ook de rest van de zeer interessante interview-filmpjes op: www.youtube.com/almeloanders

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Kritisch Almelo, Nieuwtjes, Politiek en Polikliek, 5 comments