BREAKING: Daders eier-aanslag raadslid Stork gepakt!

De daders van de laffe eier-aanslag op het Almelose raadslid Gijs Stork (ALA) zijn gepakt. Dit gebeurde na een wilde achtervolging door de Bolkshoek. Eén van de daders vloog daarbij uit de bocht, werd door de achtervolgers overreden en heeft het niet overleefd. Zijn kompaan kwam er met een gebroken pootje vanaf.

Het […]

Ambtelijk document bewijst: renovatie stadhuis tóch voordeliger

Rechtstreeks uit het Almelose stadhuis ontving de redactie van AlmeloAnders een erg interessant document. We gaan er normaal gesproken van uit dat de gemeenteraad dit document ook in haar bezit heeft, echter plaatsen we dan vraagtekens bij het besluit van diezelfde raad om nieuwbouw van het stadhuis goed te keuren. Immers, in deze barre tijden […]

Ontluikende liefde tussen Stork en De Olde?

Bij de een van de vorige raadsvergaderingen legde één van toeschouwers op de publieke tribune een uniek moment vast: de ontluikende liefde tussen Gijs Stork (ALA-AOV) en Harry de Olde (PVA). Stork liet namelijk in het geniep een notitie bij De Olde bezorgen en wat daarop stond legde de fotograaf loepzuiver vast: “Donderdag 29/4, 20.00 […]

Politiek en Polikliek op de Koornmarkt (3)

Het was weer een middagje wel op de laatste verkiezingsmarkt op de Koornmarkt; vroeger hingen de politici er misdadigers op, deze keer waren het allerlei verkiezingsbeloftes. Alle belangrijke kopstukken liepen er rond. Diverse interviews werden afgelegd. We beginnen met Sjoers. Op een simpele vraag of het niet raar is dat V.d. Looy nog steeds niet voor de locatie Fortezza heeft betaald, hamerde Sjoers erop dat dit een volstrek gebruikelijke gang van zaken is. De crisis heeft roet in het eten gegooid. De gedachte dat de gekozen constructie misschien niet zo handig is geweest, komt bij Sjoers niet op. Dat V.d. Looy de grond vervolgens heeft verhypothekeerd had Sjoers verrast maar dat is geen reden om te informeren naar de bestemming van het geld. Sjoers gelooft V.d. Looy op diens woord dat het geld aan het project zou zijn besteed. De eerste steen moet nog worden gelegd of zoals Stork (ALA AOV) nog benadrukte het geld evenmin besteed aan de leges voor de bouwvergunning. Stork vindt de hele gang van zaken schandalig en weet dat Sjoers over het project liegt, maar hij wil zijn bronnen in het gemeentehuis niet prijsgeven. Meest opvallende uitspraak van Sjoers is dat hij V.d. Looy de vraag heeft gesteld “Ga jij het nog realiseren”. Ondanks dat Sjoers zegt dat hij in het project gelooft, spreekt hij hier duidelijk zijn mond voorbij. Veelzeggend was de reactie van wethouder Van Marle (CDA) op de vraag of hij nog in het project gelooft. Na lang nadenken geeft hij een bevestigend antwoord. Op de korte termijn geloof hij er niet in. De man gruwelt van de gekozen constructie. De VVD – bij monde van Van Woudenbergh – vindt de informatievoorziening van het college richting de raad op z’n zachts gezegd ‘gebrekkig’ en dat de raad aan het lijntje is gehouden. Alberto Kampman, de lang onzichtbare lijsttrekker van BBA, noemt het wanbeleid. Gerritsen (D66) heeft als enig – tegen weten in – nog het volste (!) vertrouwen in het project. Waarop dat dan gebaseerd is , is een raadsel. Ook D66 is niet geïnteresseerd in een specificatie van het door V.d. Looy opgestreken geld. Volgens Gerritsen zal V.d. Looy op enig moment aan de slag moeten. Echter zolang hem niet de duimschroeven worden aangedraaid kunnen we wachten tot we een ons wegen. […]