’t Weggeler

‘Lintje’ voor raadslid Hans Buitenweg

Onder het mom van ‘beter laat dan nooit’ heeft raadslid en fractievoorzitter van Groen Links, Hans Buitenweg alsnog een lintje gekregen. Nou ja, lintje… zeg maar lint, want het ding is ongeveer zo’n driehonderd meter lang. Maar in dit geval gaat het niet om een Koninklijke onderscheiding of iets dergelijks, maar meer om een ‘erkenning’ van een door Buitenweg geconstateerd milieugevaar. In afwachting van het uitreiken van een lintje had Buitenweg zich al helemaal op z’n asbest aangekleed, naar de kapper geweest en al. Maar van een echt lintje bleek dus niets waar.

Op het terrein waar binnen afzienbare tijd de nieuwe wijk Weggeler moet verschijnen heeft Hans onlangs asbest aangetroffen. Dit asbest, niets meer dan een stapel golfplaten in een tot ruïne vervallen boerderijtje, zou een gevaar voor de volksgezondheid zijn. Zolang je het met rust laat is er niets aan de hand, maar de golfplaten –waar in Almelo nog honderden, zo niet meer schuurtjes mee zijn bedekt, dient zeker op deskundige wijze te worden opgeruimd. Maar dat gebeurt natuurlijk weer niet.

Nadat Buitenweg de zaak in de gemeenteraad aan de orde heeft gesteld is de gemeente vrij snel in actie gekomen en kwam ze – ja wel – met het lint op de proppen: knalgeel en met het opschrift ‘Verboden toegang, asbest’. Uiteraard moet Hans zeer verguld zijn met deze eer. Eindelijk een lintje, al zit ie om een vervallen boerderij gewikkeld.

Overigens is er nog meer nieuws over hetzelfde vervallen boerderijtje te melden: op dit moment kan er (nog) geen actie worden ondernomen omdat inmiddels steenuilen en vleermuizen hun stek in de ruïne hebben gevonden. Aangezien het om beschermde diersoorten gaat mag er niet overgegaan worden tot sloop. Dus wanneer het wel gaat gebeuren mag Joost weten en blijft het tot die tijd ter plaatse een troosteloze bende.

UPDATE: In Tubantia van afgelopen zaterdag meldt de gemeente dat het boerderijtje goed met hekken zou zijn afgesloten. Misinformatie getuige het onderstaande filmpje.

 

Posted by Redactie in Gemeente Almelo, Nieuwtjes, Politiek en Polikliek, 0 comments

Miljoenenclaim voor gemeente bij afschieten Almelo Nouveau

Van Daniel Spikker, projectontwikkelaar bij Prosyn, ontving Almelo Anders een exclusief document omtrent het plan Almelo Nouveau. Dit document bevat alle relevante details van het project waar het college om onduidelijke en uiterst mistige wijze tegen is. Er zijn tussen de ontwikkelaar en de gemeente duidelijke afspraken gemaakt. Geen Almelo Nouveau? Dan kan Almelo schadeclaims tot 10.000.000 euro’s tegemoet zien. Ondanks de vele, jarenlange ervaringen van de gemeente met rechtszaken tegen burgers en ondernemers, biedt dan zelfs de inzet van de beste advocaat geen soelaas meer.

De gemeente gaat volledig in tegen heldere conclusies van diverse onafhankelijke onderzoeken, die juist alleen maar voordelen van het plan laten zien. Onduidelijk is wat de werkelijke reden is van de weerstand tegen Nouveau. Het argument dat het vastzit op het al dan niet vestigen van een supermarkt of winkelcentrum is regelrecht stupide te noemen.

In de stukken is te lezen dat het complete project op alle mogelijke manieren is onderzocht en financieel is afgedekt. Wat ook duidelijk wordt is dat het een enorme werkgelegenheid voor de stad met zich meebrengt. Alle argumenten van tegenstemmers, als zou Nouveau ten koste gaan van ontwikkelingen en of ondernemers in de binnenstad, kunnen bovendien rechtstreeks naar het rijk der fabelen worden verwezen. Overigens blijkt uit de stukken tevens dat MKB-voorman Van der Elst een uiterst dubieuze rol in de kwestie speelt. Deze lijkt buiten de gemeenteraad om achter de schermen overleg met het college te hebben gepleegd over Nouveau. En was het niet deze Van der Elst -overigens heel dikke maatjes en woordvoerder van het Theaterhotel- die de antilobby tegen Nouveau aanvoerde? Hoezo belangenverstrengeling en vriendjespolitiek? Niets aan de hand mensen, gewoon doorlopen.

Er is sprake van tegenwerking van de vrije markt, zo is te lezen in het document. Dat uitgerekend de lokale VVD bij monde van fractievoorzitter Herman Nijhuis zich in het radioprogramma Rumoer en Tubantia mordicus tegen Nouveau keerde, is opvallend te noemen. Ondanks z’n kleurspoeling is aan Nijhuis te merken dat de VVD Almelo overduidelijk aan het vergrijzen is en dat het beter is het  dat de oude grijze duivengarde het stokje overdraagt aan de jongere, vooruitstrevende VVD-garde die Almelo wél een stap verder wil ontwikkelen.

Volgens het document is de bouw van de nieuwe wijk ‘t Weggeler zonder Almelo Nouveau niet mogelijk. Ook een zorginstelling voor ouderen in ’t Weggeler , onderdeel van ‘Het Meulenbelt’; zal geen doorgang kunnen vinden. Dit terwijl ouderenzorg in de nabijheid van een woonwijk met daarbij een hoog voorzieningenniveau, erg gewenst is. Daarnaast willen bewoners van de nieuwe wijk en huidige omliggende wijken Nouveau. Ze zijn de DDR-mentaliteit en betutteling door de lokale overheid, die ze wel even gaat vertellen waar ze boodschappen mogen doen, helemaal zat. Een legitieme en geloofwaardige reden om Nouveau tegen te houden is er bovendien niet.

Des te stuitender is het te moeten constateren dat de lokale bestuurders de bevolking wederom een rad voor ogen probeert te draaien en belangrijke informatie over Almelo Nouveau achterhoudt. Transparantie is dus nog altijd ver te zoeken in ons stadje langs het riviertje de Loolee. Sommigen denken nu dan ook dat er meer achter zit, een dubbele agenda, vriendjes- en achterkamertjespolitiek. Mocht Nouveau niet doorgaan, dan zal de rekening hoe dan ook op het bordje van de belastingbetalende burger worden gelegd. Want de gemeente kan dan rekenen op een forse strop van € 10.000.000,00. Zie het onderstaande overzicht van de ontwikkelaar Spikker.

Klik hier: stukken Almelo NOUVEAU

Dat het tijd wordt dat de arrogante houding van het college eens aan de kaak wordt gesteld voordat ze zich helemaal God voelen blijkt wel uit het volgende artikel. De boel begint steeds meer op een ‘polikliek’ steekspel te lijken en achterkamertjespolitiek lijkt inmiddels tot kunst verheven in deze stad aan de democratische afgrond. “U doet uw best maar. U krijgt toch geen raadsmeerderheid voor Almelo Nouveau”, blijkt wethouder Van Woudenberg volgens het artikel al in een vroeg stadium te hebben gezegd. Klikt u maar:

http://lkalmelo.nl/2011/03/subsidie-theaterhotel/

 

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Politiek en Polikliek, Vanaf de AA-kade, 25 comments