Van der Looy

Gemeenteraad laat zich ringeloren door College

(ingezonden)

“Het college van B&W handelde ondemocratisch in de stadhuiskwestie”

Geachte redactie,

Met stijgende verbazing heb ik de poppenkast die zich de laatste tijd in de gemeenteraad afspeelde bekeken. Op één van de laatste raadsvergaderingen stond de stemming over het nieuwe stadhuis op de voormalige Praxis-locatie op het programma.

Partijen buitelden over elkaar heen. Het was een genante vertoning. En, zoals uw website ook al meldde, ontbrak elke financiële onderbouwing voor dit plan uit de hoge hoed.

Des te onbegrijpelijker is dat desondanks slechts een (kleine) meerderheid voor het plan stemde. Maar het kan natuurlijk zijn dat het stadhuisdossier sommige raadsleden inmiddels danig de keel uithangt.

Absurd is bovendien dat aanstaande dinsdag de raadslieden pas mogen stemmen over de Van der Looy deal. Ter herinnering: Van der Looy krijgt 2,4 miljoen toe voor het mislukte project “Fortezza”.

Zonder deze deal, geen stadhuis. Nu de raad al heeft ingestemd met de komst van een nieuw stadhuis op de locatie, is het stemmen over de Van der Looy deal een onbegrijpelijke farce.

Immers, de Raad is al akkoord met de komst van het stadhuis.

Elk besluit van de raad verdient een volledig open afweging. Hoe kan er sprake zijn van een open afweging van de Van der Looy-deal als al besloten is dat het stadhuis er komt?

De volgorde van de onderwerpen is dus precies verkeerd om. Het had moeten zijn: eerst de Van der Looy deal beoordelen op z’n merites en dan het stadhuis.

Op deze manier is de meest omstreden deal uit de Almelose geschiedenis verworden tot een hamerstuk.

Ik noem dat ondemocratisch!

Hieruit blijkt eens te meer dat onze volksvertegenwoordiging, de gemeenteraad dus, zich compleet laat ringeloren door het College. Met andere woorden: de raad heeft in Almelo niets in te brengen en kan daarom net zo goed worden opgeheven.

Da’s tegelijk ook een interessante bezuinigingsmaatregel.

Rob van den Hoek

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Kritisch Almelo, Mening, Politiek en Polikliek, 13 comments

Nieuw stadhuis op Fortezza-locatie

Van der Looy met 1.5 miljoen Almelo’s gemeenschapsgeld lekker op vakantie

Grote winnaar van het jarenlang slepende Residentie Fortezza-debacle is uiteindelijk toch projectontwikkelaar Van der Looy. Het College is met Van der Looy overeengekomen dat de gemeente de grond terugkoopt om op deze plaats een nieuw stadhuis te bouwen, zij het in een wat bescheidener vorm. De projectontwikkelaar krijgt hiervoor een zak met geld ter waarde van 1.5 miljoen van de lokale filantropen in het stadhuis mee. Dit betekent dat wanprestaties en het niet nakomen van beloftes (en dan drukken we het nog zeer netjes en voorzichtig uit)  in deze stad met goudgeld wordt beloond. Sterker nog: de projectontwikkelaar krijgt nog een extra cadeautje in de vorm van de toezegging (zeg maar ‘waardebon’) dat hij in het centrum van de stad maar liefst 77 maagdelijke (!) appartementen mag bouwen! Met andere woorden: zoals deze site een half jaar geleden al haarfijn uit de doeken deed: projectontwikkelaars als Van der Looy hebben Almelo in de tang. Tot in lengte van jaren zal Almelo niet verlost zijn van dit soort grootgrutters in onroerend goed. Het stadsbestuur heeft door alle gegoochel van de afgelopen jaren haar huid verkocht en daardoor in de eigen stad geen moer meer te vertellen.

Alles wat Van der Looy in de stad bouwde, bijvoorbeeld de Hagenborg en de Havenpassage, zijn regelrechte miskleunen gebleken: lelijke, lege rotte kiezen in een verder desolate stad. Hetzelfde stond de stad te wachten met het prestigieuze project Residentie Fortezza. Bijna de voltallige gemeenteraad vond het een enorm geweldig plan. Figuren als voormalig wethouder Sjoers en schreeuwlelijk Fred Gerritsen van D66 kwamen destijds zo goed als simultaan klaar bij de onthulling van het presentatiebord op de Fortezza-locatie (google die foto maar eens op via internet). Ze spoten er nog net geen ‘Prettige Feestdagen’ op.

Direct na de gemeenteraadsverkiezingen was het echter zo klaar als een klontje dat er van het hele plan geen sodemieter terecht zou komen. Politici, gewiekst als ze zijn, draaiden om als een blad aan een boom (hoe kan het ook anders) en vervloekten het project ineens. Ondertussen werd het publiek van links naar rechts geslingerd over wel of geen Fortezza, wel of geen nieuw stadhuis en in de rappigheid sneuvelde onder groot, maar niet gehoord protest ook nog een historische beukenboom.  Nee, het volk moet dom gehouden worden en wij zijn de baas.

Nu trekt Van der Looy, die heel geniepig een hypotheek op de Fortezza-grond versierde, uiteindelijk toch nog aan het langste eind. Hij keert Almelo de rug toe en neemt o.a. een flinke zak poen mee: 1.5 miljoen.

Verder: met de komst van een nieuw stadhuis ontstaat er een nieuw probleem. Het oude stadhuis! Zonder zinnige invulling van dit pand valt het nieuw stadhuis altijd duurder uit.

Zó doen we dat in Almelo. Ook ná het tijdperk Anthon Sjoers!

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Blunders en fratsen, Gemeente Almelo, Kritisch Almelo, 23 comments

Exclusief op film: Van Woudenbergh over Fortezza!

Hier de letterlijke woorden van wethouder Gerrit van Woudenbergh over Fortezza.

Ondertussen kunnen onwetenden nog een luchtkasteel kopen (zolang de voorraad strekt):

Posted by Redactie in Gemeente Almelo, Kritisch Almelo, 0 comments

Bouw Fortezza van start

Van der Looy legt persoonlijk eerste halve steen

Nadat afgelopen week al wat ongewenste begroeiing was weggesnoeid is eergisteren de eerste schop voor het prestigieuze en veelbesproken project ‘Residentie Fortezza’ de grond in gegaan. Van der Looy kon niet langer wachten en in plaats van 1 juli als startdatum aan te houden, is nu ie al begonnen.

Exclusief voor Almeloanders toog niemand minder dan Robert van der Looy vanuit Weert naar Almelo om het startsein te geven voor de bouw van zijn gekoesterde Residentie Fortezza. Het is dan ook een uniek project, want waar ter wereld heeft iemand het gepresteerd om rijk te worden van iets wat (nog) niet bestaat? In Almelo kan dat, want… Zo doen we dat in Almelo! Zo gaan we met enthousiaste ondernemers om, want we werken graag samen met bouwondernemers, die aantoonbaar verstand van bouwfraude hebben. De enige uitzondering hierop is natuurlijk de hardwerkende Henny ter Avest van Dolle Pret, want die treiteren we net zolang tot ze er bij neer valt om ons eigen falen te verdonkeremanen.

Van der Looy legde woensdag een halve steen omdat de twee torens nu eenmaal ook vijf etages lager uitvallen. Maar de bescheiden ceremonie had nog meer symboliek: het kleine rode schepje staat in de eerste plaats voor Robert’s lotsverbondenheid met zijn PvdA- en CDA-vrienden, die hem de afgelopen jaren geen strobreed in de weg hebben gelegd. Doch tijden veranderen. De Almelose maat doet weer zijn intrede. Vandaar geen grote schop maar een klein schepje.

Van der Looy poseerde gewillig en langdurig voor onze camera. Het resultaat ziet u hier. Ter meerdere glorie van Van der Looy, aan wie Almeloërs zoveel te danken hebben (o.a. de gezellig lege Havenpassage en Hagenborgh) maakten wij ook nog het onderstaande promotiefilmpje. Gezien zijn voortvarendheid en praktijkkennis omtrent vastgoedfraudes, stellen wij voor om Van der Looy ook maar gelijk het nieuwe stadhuis te laten bouwen. Op de locatie Almelo Nouveau (Bornsestraat) zagen wij laatst nog een leuk stukje braakliggende grond. Dat daar niets gebeurt hebben we ook te danken aan het ‘intelligente’ voormalige College en nog slimmere gemeenteraad.

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Kritisch Almelo, Nieuwtjes, Politiek en Polikliek, 7 comments

Als Van der Looy zegt: “Spring!”, vraagt Almelo: “Hoe hoog?”

(door Leon Verdraaijt)

In een ontluisterende brief aan de nieuwe raadsleden informeert het demissionaire College (maar feitelijk de burgemeester) de raadslieden over het voorgenomen besluit 63 parkeerplaatsen van projectontwikkelaar Van der Looy te kopen, dit als voortvloeisel uit de afspraken die met hem zijn gemaakt over de bouw van Fortezza. Van der Looy wordt op ongekende wijze in de watten gelegd. Om rampzalig gezichtsverlies te voorkomen rennen de collegeleden stuk voor stuk gedienstig met kruiwagens vol gemeenschapsgeld richting de in het Limburgse Weert gevestigde projectontwikkelaar. Die strijkt vervolgens het ene na het andere miljoen op en hij heeft al zoveel geld met de lap grond binnengeharkt.

Het college verwijst in de brief uitdrukkelijk naar de contractuele verplichtingen die de gemeente op zich heeft genomen. V.d. Looy heeft de gemeente gevraagd om die afspraken na te komen en de subsidie aan hem uit te keren. O ja, over met het betalen van leges is V.d. Looy het ook niet eens dus daar kan de gemeenschap vermoedelijk naar fluiten. Dat laten we maar even zo. Want ‘zo doen we dat in Almelo’. Een schande!

Anthon Sjoers feliciteert Robert van der Looy met
het binnenharken van de Almelose miljoenen.

Met geen woord wordt in de brief gerept over de volstrekt gebruikelijke op Van der Looy rustende verplichting om de door hem gekochte grond ook daadwerkelijk te betalen! Parkeerplaatsen prima, maar wij stellen voor dat de gemeente deze verrekent met het aankoopbedrag van de grond. Ineens blijkt dat er voldoende appartementen zijn verkocht om met de bouw te kunnen beginnen. Heel toevallig valt dit samen met het loskomen van de provinciale subsidie. Het kan niet anders dan dat Van der Looy iedereen voor de gek heeft gehouden. Afgelopen januari  zei hij nog: “Ik wil niet onder stoelen of banken steken dat de economische problemen ons parten spelen. We zitten in een lastig parket. Maar wij niet alleen, het is wereldwijd.” Nu, een paar maanden later de subsidie loskomt bestaat het wereldwijde probleem kennelijk ineens niet meer. Halleluja!

Verontrustend is de opmerking in de brief dat het volgens het college noodzakelijk is om dit project er door te drukken, ondanks de nieuwe realiteit na de verkiezingen. Want anders is het project voor de ontwikkelaar niet meer rendabel te krijgen, zo staat letterlijk in de brief.

Uiterlijk voor 1 juli moet een aanvang worden gemaakt met de werkzaamheden. Kortom: de gemeente stelt zich in dienst van Van der Looy. Iets wat wij al van meet af aan riepen wordt nu ook door het college bevestigd: het financiële leed voor de stad is niet te overzien als het project niet doorgaat, zo schrijft het college: een schadeclaim van Van der Looy, afboeken van de grond, een andere invulling van het terrein. Voordat dat laatste is opvallend. De projectontwikkelaar mag dus doen met de grond wat hem goeddunkt. Hier zakt ons de broek werkelijk van af. Hoe heeft dit zover kunnen komen? Hoe is het mogelijk dat de gemeente zich zo in de nesten heeft kunnen werken? Het College heeft de vooruitziende blik van een eendagsvlieg. Onze conclusie is dat het gemeentehuis vol prutsers zat en blijft zitten.

Lees hier en hier de ontluisterende brieven van het College omtrent het doordrukken van de toekomstige leegstand.

En ook de volgende link is mateloos interessant te noemen. Klik er maar eens op: http://www.jeejar.nl/Gemeenten/Almelo.htm

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Blunders en fratsen, Kritisch Almelo, Politiek en Polikliek, 23 comments

Projectontwikkelaar heeft Almelo in een wurggreep

(door Tony Cassese)

AlmeloAnders heeft de hand weten te leggen op het originele koopcontract tussen de Gemeente Almelo en projectontwikkelaar Van der Looy uit Weert. Na het lezen van dit contract wordt eens te meer duidelijk dat de gemeente onderhand geen moer meer te vertellen heeft in haar eigen stad. Geleid door prestiges en eigen eer heeft het stadsbestuur de stad en haar ziel verkocht aan een projectontwikkelaar en ze kan geen kant meer op. Almelo bevindt zich in een onvoorstelbare wurggreepsituatie, alle mooie alternatieve plannen ten spijt. Alsof de stad ten prooi is gevallen aan de klauwen van een loverboy. Doe daar de huidige crisis nog eens bij en de ontwikkeling van de stad is totaal tot stilstand gekomen. De rekening voor dit alles krijgt de burger in de toekomst gepresenteerd in de vorm van verhoogde belastingen en tal van andere buitensporige beleidsmaatregelen.

Wethouder Sjoers (links) en projectontwikkelaar Van der Looy. Almelo zit klem. (Op speciaal verzoek van een zeer gewaardeerde trouwe lezer is de originele fotosatire vervangen door een exemplaar waarbij Van der Looy met een gifgroen waterpistooltje zwaait).

Terwijl D66 en VVD elkaar de loef afsteken met het ene stadhuisplannetje na het andere en om het hardst dingen naar de gunsten van Voskamp en Kamst, is er in Almelo maar één die de dienst uitmaakt en dat is vastgoedbaas Van der Looy. Van der Looy’s in Weert gevestigde ‘Ontwikkelingsmaatschappij Almelo B.V.’ kocht in 2004 van de gemeente Almelo het Fortezza-terrein (terug). AlmeloAnders wist via een welwillende ambtenaar de hand te leggen op de originele koopovereenkomst, in 2003 getekend bij Van Gorp Malherbe notarissen in Weert. Zoals bekend moet ter plaatse een enorme woontoren verrijzen. Een volgens velen voor Almelose begrippen megalomaan plan dat gedoemd is om te mislukken. Veel meer dan het plaatsen van een mooi reclamebord is er de afgelopen jaren niet gebeurd. Terecht kan daarom de vraag gesteld worden waarom dit project niet eerlijk is aanbesteed volgens de wettelijke regels. Op die manier kon iedere ontwikkelaar eerlijk naar het project meedingen en was er mogelijk een veel lagere prijs uit de bus gerold. Nu strijkt Van der Looy een marktconforme prijs op, zo blijkt uit de koopovereenkomst. Of de gemeenteraad hiervan op de hoogte is?

 

Cruciaal fragment uit het contract. Voor het complete contract: zie onderaan.

Maar er is nog meer. In de koopovereenkomst is ook vastgelegd dat Van der Looy eerste gegadigde is bij een of meerdere projecten die in het Masterplan “De vijf grote uitdagingen” worden genoemd. Daaronder valt bijvoorbeeld ook het nieuwe stadhuis!

Dit is een opmerkelijke afspraak waarbij opnieuw de vraag gesteld kan worden of de gemeenteraad hiervan op de hoogte is. Of hebben de dames en heren ‘politici’ weer zitten slapen? Van der Looy krijgt van de gemeente dus een onmiskenbare voorkeursbehandeling. Wederom: worden hier de aanbestedingsregels niet met voeten getreden? Want ook andere projectontwikkelaars moeten naar deze projecten eerlijk kunnen meedingen. De uitvoering van de projecten zal echter op zich laten wachten omdat de gemeente (als klap op de vuurpijl) Van der Looy ook nog eens heeft toegezegd dat de realisering van Fortezza prioriteit heeft en dat de andere projecten worden ‘getemporiseerd’ (lees: uitgesteld). Ook dit is in de koopovereenkomst vastgelegd. Dus ook de realisatie van het stadhuis zal moeten wachten.

 Aan de hand van dit contract is het klip en klaar waarom de afgelopen jaren in Almelo helemaal niets is gebeurd en waarom de gemeente kort geleden nog bekend maakte dat een project als Waterrijk in de ijskast wordt gezet. Van der Looy wacht op (economisch) betere tijden om zijn woontoren te vullen en de gemeente kan tot die tijd niets doen.

 Welke samenstelling het college straks na de verkiezingen ook krijgt, een ding is zeker: Almelo is met handen en voeten aan Van der Looy gebonden. Sterker nog, Van der Looy heeft Almelo in een wurggreep. Wil een nieuw college van Van der Looy af, dan zal de gemeente diep, maar dan ook heel diep in de buidel moeten tasten. Dus Van der Looy heeft altijd prijs. De grootste vraag is natuurlijk hoe Van der Looy dit kunstje heeft geflikt. Wie hier meer van weet, roepen wij op om – zo nodig anoniem – ons op de hoogte te brengen. Ook aanvullende documenten zijn welkom. De onderste steen moet boven.

Klik hier om het complete, originele contract te zien (PDF).

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Nieuwtjes, Politiek en Polikliek, 30 comments