verkiezingen

Israa, de sterke eigenwijze met een rechte rug

Israa Almelo-2

Op bovendstaande plaat zien we iets heel bijzonders, iets unieks. Wat u ziet is namelijk het enige raadslid dat niet behoort of wil behoren tot de aloude gevestigde politieke kliek, die in Almelo al decennia de dienst uitmaakt. Dat maakt Israa Abdullatif tot het buitenbeentje van de lokale politiek en tot voor kort zelfs tot het zwarte schaap van de VVD. Ze was de enige die haar rug kaarsrecht hield bij voor de burger zeer belangrijke beslissingen en voor haar eigen mening stond, ook al druiste die regelrecht in tegen de partijdiscipline. En een dissident, die niet genegen is te dansen naar de pijpen van demagogische  fractiegenoten die de burger een rad voor ogen proberen te draaien, daaraan heeft de VVD een broertje dood.

Puur omdat ze voor rechtvaardigheid koos en een eigen mening had werd Israa al snel de ‘persona non grata’ van de VVD. Ze probeerden haar zelfs uit de landelijke partij te laten zetten echter waren de lange armen en het mes in de rug te kort om haar politiek uitgeschakeld te krijgen. Op dat moment ontstond Almelo Centraal, een van de nieuwe partijen die voorgoed wil afrekenen met de oude garde, die stijf staat van de achterkamertjes- en vriendjespolitiek. Veel Almeloërs kunnen zich vinden in het programma van AlmeloCentraal, want Israa stemde tegen de bouw van een nieuw stadhuis, haar partij vindt het nieuwe afvalbeleid een zeer slecht idee en ook is de partij tegen een de drastische verhoging van de Onroerende Zaak Belasting (OZB). Dit zijn allemaal zaken, die iedere Almeloër aangaan en die iedere Almeloër in zijn portemonnee zal voelen, terwijl er al genoeg kapot is bezuinigd. Wie verbetering, verandering en vernieuwing wil gaat komende dinsdag absoluut stemmen. AlmeloCentraal, dat zich niet heeft bediend van wollige, nietszeggende verkiezingsretoriek, zou daarbij een uitstekende keuze zijn. Dus op naar een gemeentebestuur dat je vertrouwen waard is !

 

Posted by Redactie in Even wat anders, Kritisch Almelo, Mening, Politiek en Polikliek, 50 comments

De Almelo-aanplak

Als oplossing voor verkiezingsposters-debacle (er was onvoldoende ruimte voor alle posters) bood de gemeente uitkomst. De gemeente Almelo zou de borden schoonmaken en zelf beplakken. Dat hebben we geweten. Alles half.  Lelijke en incomplete beplakte borden waarvan sommige posters trouwens al weer waren afgevallen. Op de Berlagelaan hing  alles er in  flarden bij. Als dit al niet meer goed gaat, dan wordt het echt tijd voor een grote schoonmaak.

IMG-20140306-WA0000

 

 

 

 

Posted by admin in Gemeente Almelo, Kritisch Almelo, Nieuwtjes, 3 comments

Uitbreiding stadion Heracles #Almelo niet besluitrijp

 

(ingezonden)

Uitbreiding stadion Heracles niet besluitrijp

HeraclesHeracles vraagt van de gemeente een lening van € 10 miljoen voor de uitbreiding van het stadion. Binnenkort besluit de gemeenteraad hierover.  Met de gemeenteraadsverkiezingen in het verschiet roepen veel partijen om het hardst dat zij voor gaan stemmen.

Nu het nieuwbouwplan van tafel is,  moet alles opnieuw worden bekeken.  Daarbij moet ook gekeken worden naar de amateursclubs in de omgeving die het onderhoud lang hebben uitgesteld. Daarover wordt in de nieuwe buisinesscase van Heracles niets gemeld.

Toch wil Heracles 10 miljoen van de gemeente lenen.

Heeft Heracles het nieuwe plan al aan een normale bank voorgelegd? Waarom moet de gemeente ook voor dit uitbreidingsplan voor bank spelen?  € 10 miljoen was het bedrag dat nodig was voor nieuwbouw. Dat kan niet meer kloppen.

De businesscase die Heracles naar de raad heeft gestuurd overtuigt niet. Daarin staat letterlijk:

Publiek

Lezen wij het goed en denkt Heracles werkelijk dat door het verhogen van de capaciteit meer publiek wordt getrokken? En zijn de prognosecijfers niet te rooskleurig? Al langere tijd zien wij tribunes en skyboxen die bij lange niet worden gevuld.

Een besluit over de lening is dus veel te voorbarig. Maar of de Almelose politici het ook zo (willen) zien?

Posted by Redactie in Blunders en fratsen, Gemeente Almelo, Kritisch Almelo, Politiek en Polikliek, 14 comments

Wij stellen u het college B & W Almelo in 2014 voor

V.l.n.r. wethouder Kamphuis, wethouder Stork, burgemeester Gerrie ter Plekke, wethouder De Olde en wethouder Visser.

 Allereerst danken wij iedereen die een stem heeft uitgebracht op onze verkiezingspoll. 307 uitgebrachte stemmen is niet niets! De uitkomsten bevestigen het beeld dat wij al langer hadden: de regerende collegepartijen verliezen enorm ten gunste van de PVA, ALA-AOV en Lijst Kamphuis. Een ding is duidelijk: Almeloers vertrouwen de oude politiek niet meer en stemmen massaal op nieuwelingen.

De tweede plaats voor ALA-AOV is een grote opsteker voor partijleider Gijs Stork, die als een van de weinigen zijn rug rechthoudt in een raad vol types met knikkende knieën. Harry de Olde van PVA heeft een sterke achterban, die de dupe wordt van het zwalkende sociale beleid dat de gemeente voert. Zelfs als een niet bestaande partij als AlmeloAnders nog 21 stemmen weet te vergaren dan is er echt iets aan de hand in deze stad. D66 volgt met 19 stemmen hetgeen ongetwijfeld een teleurstelling moet zijn voor Fred Gerritsen. Hij heeft nog een kleine 1,5 jaar om aan geloofwaardigheid te winnen en het moet gezegd: bij de laatste belangrijke discussies legde hij het college het vuur na aan de schenen. Vooral in tweede -niet van een blaadje afgelezen- termijnen blinkt Gerritsen uit.

Dat de PvdA nog 18 stemmen weet te vergaren zal wel aan het Diederik Samsom-effect liggen echter zijn het de laatste stuiptrekkingen van een partij, die volgens haar eigen Jaap Stapel niet in mensen investeert. Wat gek dat mensen het woord ‘salonsocialisme’ in de mond nemen. De klappen vallen bij de VVD en het CDA, partijen die zwaar verliezen als er nu gemeenteraadsverkiezingen zouden zijn. In plaats van het beloofde financieel orde op zaken te stellen, gaat men vrolijk verder met geld uitgeven aan Waterrijk een nieuw stadhuis een nieuwe binnenstad, zaken die de gewone Almeloers helemaal niet willen en de stad steeds dichter bij een Artikel 12-status brengen… Ook het op geen enkele wijze nakomen van vierkiezingsbeloften, vriendjes- en achterkamertjespolitiek en burgertje/ondernemertje pesten (Dolle Pret / bewoners hoek Violierstraat-Bornsestraat) zullen vooral de VVD, maar ook het CDA straks duur komen te staan. En terecht! De zittende oude machtsgeile garde -die straks toch de biezen en het wachtgeld pakt- maakt veel stuk voor hun jongere, wél integere opvolgers. Een soort verschroeide aarde-effect dus.

Wij namen alvast een voorproefje op de verkiezingen door een welwillend schaduwcollege voor 2014 samen te stellen. Tegen die tijd levert AlmeloAnders wel de nieuwe burgemeester: onze eigen verslaggeefster Gerrie ter Plekke. We moeten toch wat met die vergaarde stemmen, nietwaar?

 

 

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Even wat anders, Kritisch Almelo, Politiek en Polikliek, 1 comment

Politiek Markt zonder kopstukken

De Koornmarkt vormde gisteren (zaterdag 26 februari) weer eens het decor voor een informatieve politieke markt rondom de provinciale statenverkiezingen van woensdag 2 maart. Vertegenwoordigers van onder andere PvdA, ChristenUnie, SP, D66, VVD en CDA deden hun uiterste best hun ziel en zaligheid aan het winkelend publiek te verkopen. De gehele dag werden handenvol ballonnen en meer van dat soort materiaal uitgedeeld. Een enkeling moest er niets van hebben, echter kinderen waren er dol op. Overigens kwam ook burgemeester Jon Hermans-Vloedbeld persoonlijk poolshoogte nemen. De diverse raadsleden, die ze toch elke dag ziet, werden zoenend begroet. Er werd wat afgelebberd daar op de Koornmarkt. Grote afwezigen waren senator Menno Knip (VVD) en gedeputeerde Job Klaasen (VVD). Deze laatste bleek zich in India op te houden. Zie het filmpje.

 

Posted by admin in AlmeloAnders, Kritisch Almelo, Politiek en Polikliek, 1 comment

Verkiezingen Provinciale Staten op 2 maart

De verkiezingen voor de Provinciale Staten staan weer op het programma. Reden voor AlmeloAnders om weer eens op zoek te gaan naar opmerkelijke verkiezingsposters met prachtige verkiezingsretoriek. Nou, we hebben er weer een paar leuke opgeduikeld. Oordeelt u zelf:

En deze, ook niet onaardig toch? Zulke fijne beloftes, daar win je de zieltjes mee.

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Kritisch Almelo, Politiek en Polikliek, 3 comments

Nieuw stadion Heracles nog geen gelopen race

(door onze politiek verslaggever Gert Verdamme)

Even stond het stadhuisplein vol met Heraclesfans. Zij hadden gehoor gegeven aan de oproep om de informatieve raadsvergadering te bekijken op een videoscherm. Iedereen was opgetrommeld, tot de spelers aan toe die als zittend decor dienden. Joost mag weten waarom de oproep tot mobilisatie was gedaan. Vanavond stond er totaal niets op het spel. Het besluit over een nieuw stadion wordt pas komende maart genomen.

Het begin was veelbelovend met een rondje bestuursleden van de club en/of het stadion die het belang van een nieuwbouw bepleitten. Snel daarna verzandde de vergadering echter in bedenkelijke verkiezingsretoriek. Jan Brand (CDA) beet het spits af door in plaats van het stellen van een ‘vraag’ wat neerkwam op  een minutenlang monoloog waar niemand wat van begreep. Samengevat: “het CDA is voor ….maar….”. Op het stadhuisplein waren toen nog enkele tientallen diehardfans over. Buiten begon het te regenen. Buitenweg (Groen Links) zette vraagtekens bij de financiële bijdrage die van de gemeente wordt gevraagd voor nieuwbouw of uitbreiding. Gerritsen (D66)  vroeg zich af hoe het verder moet met de amateurclubs. Krijgen die een plaats in een eventueel nieuw stadion?

Jan Veenstra (CU) vond het geen goed idee om voorzieningen voor ouderen in een nieuw stadion onder te brengen. Demente ouderen zouden niets liever willen dan hun oude dag  slijten bij de club, aldus het bestuur. Veenstra is welkom, aldus een toeschouwer. Hilariteit alom. Veenstra vatte dit goed op, maar gênant was het in ieder geval wel. Jemy Pauwels kreeg de handen op elkaar door tot driemaal toe (zeer subtiel..NOT) het standpunt van de VVD nog maar eens te ventileren. Zijn partij is  voorstander van een lening aan Heracles voor de bouw van een nieuw stadion. Over de zekerheden wordt nog getwist.

De slimste opmerking kwam van Marike van Doorn (ALA-AOV), zelfverklaard tegenstander van een nieuw stadion, die informeerde naar de plannen met het huidige stadion in het geval van nieuwbouw. Wij zien het al voor ons: Almelo, stad met niet alleen twee stadhuizen maar ook twee stadions. De Heraclesfans werden vriendelijk bedankt voor hun aanwezigheid en vocale inbreng. Het is geen gelopen race, zoveel is duidelijk.

UPDATE: ook gewezen wethouder Bert Kuiper had een mening welke hij via Twitter de wijde wereld inslingerde. Collega-website HNDB (Happen Naar De Baas) plaatste deze Tweet van Kuiper waarop een storm van reacties uit Heraclesgelederen loskwam. Dit had een HLEGBV (De Honden Lusten Er Geen Brood Van) tot gevolg. Klik maar eens op de volgende link: http://hndb.nl/index.php?itemid=2638#c

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Kritisch Almelo, Politiek en Polikliek, 2 comments

Politiek en Polikliek op de Koornmarkt (3)

Drie keer dezelfde vraag (aan Sjoers), drie keer een verschillend antwoord

 
Het was het middagje weer wel op de laatste verkiezingsmarkt op de Koornmarkt. Alle belangrijke kopstukken liepen er rond; de ideale gelegenheid om diverse interviews af te leggen. We beginnen met Sjoers. Op de simpele vraag of het niet raar is dat Van der Looy nog steeds niet voor de locatie Fortezza heeft betaald, gaf Sjoers drie verschillende antwoorden en hamerde hij erop dat dit een volstrekt gebruikelijke gang van zaken is. De crisis heeft roet in het eten gegooid. De gedachte dat de gekozen constructie misschien niet zo handig is geweest, komt bij Sjoers niet op. Dat V.d. Looy de grond vervolgens heeft verhypothekeerd had Sjoers verrast, maar dat is geen reden om te informeren naar de bestemming van het geld.

Sjoers gelooft V.d. Looy op diens woord dat het geld aan het project zou zijn besteed. De eerste steen moet nog worden gelegd of, zoals Gijs Stork (ALA -AOV) nog benadrukte, het geld is evenmin besteed aan de leges voor de bouwvergunning. Stork vindt de hele gang van zaken schandalig en weet dat Sjoers over het project liegt, maar hij wil zijn bronnen in het gemeentehuis niet prijsgeven. Meest opvallende uitspraak van Sjoers is dat hij V.d. Looy de vraag heeft gesteld “Ga jij het nog realiseren?”.

Ondanks het feit dat Sjoers zegt dat hij in het project gelooft, spreekt hij hier duidelijk zijn mond voorbij. Veelzeggender was de reactie van wethouder Van Marle (CDA) op de vraag of hij nog in het project gelooft. Na lang nadenken geeft hij schoorvoetend een bevestigend antwoord. Op de korte termijn gelooft hij er echter niet in. Als financieel expert gruwelt de man van de gekozen constructie. De VVD – bij monde van Van Woudenbergh – vindt de informatievoorziening van het college richting de raad op z’n zachts gezegd ‘gebrekkig’ en vindt bovendien dat de raad aan het lijntje is gehouden. Alberto Kampman, de lang onzichtbare lijsttrekker van BBA, noemt het wanbeleid. Gerritsen (D66) heeft als enige – tegen beter weten in – nog het volste (!) vertrouwen in het project. Waarop dat dan gebaseerd is , is een raadsel. Ook D66 is zelfs niet geïnteresseerd in een specificatie van het door V.d. Looy opgestreken geld. Volgens Gerritsen zal V.d. Looy op enig moment aan de slag moeten. Echter zolang hem niet de duimschroeven worden aangedraaid kunnen we wachten tot we een ons wegen. Zie ook de rest van de zeer interessante interview-filmpjes op: www.youtube.com/almeloanders

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Kritisch Almelo, Nieuwtjes, Politiek en Polikliek, 5 comments

VVD grote winnaar politiek debat in ’t Hookhoes

De VVD in de persoon van Gerrit van Woudenberg is de grote winnaar van het verkiezingsdebat dat gisteravond in café  ’t Hookhoes werd gehouden. Met perfecte timing en uiterst scherpe argumenten liet de ervaren Gerrit van Woudenbergh de concurrentie ver achter zich. Die concurrentie verzandde binnen de kortste keren namelijk in oeverloos verkiezingsgezwam dat kant noch wal raakte. Zodra Van Woudenbergh ze het vuur te na aan de schenen legde, werd de schuld bij ‘de gemeenteraad’ gelegd. Boos werd de VVD-roerganger er niet om, hij deelde zelfs cadeaus uit: zowel CDA-wethouder Van Marle als PvdA-wethouder Mieke Kuik ontvingen beiden een telraam uit handen van Van Woudenbergh, want qua rekenen mogen beiden wel terug naar de schoolbanken. Een en ander was natuurlijk wél gebaseerd op het sterke credo van de eveneens aanwezige TROTS op Nederland, afdeling Almelo, die luidt: ‘Eerst rekenen, dan tekenen’.

Het was ronduit een genot om te zien hoe de door de wol geverfde Van Woudenbergh de argumenten van zijn opponenten wist te pareren. De ideale mix tussen steekhoudende feiten en een gezonde dosis humor…, de aanstormende talenten der VVD konden daar donders lering uit trekken. Van Woudenbergh maakte de politieke discussie dan ook buitengewoon levendig.

Lees hieronder het verslag van onze politiek verslaggever:

Het laatste verkiezingsdebat in ’t Hookhoes begon met een discussie rond Fortezza. Kuik (Pvda) en Van Marle (CDA) verschuilden zich achter een ooit genomen raadsbesluit dat niemand zich nog herinnert. De VVD bij monde van Van Woudenbergh verwees het plan wegens voortschrijdend inzicht wederom naar de prullenbak en kwalificeerde het – desgevraagd – tot een mogelijk ‘breekpunt’ in eventuele collegeonderhandelingen. We zullen zien of Van Woudenbergh z’n woord houdt. De discussie over de zondagsrust kon de aanwezigen nauwelijks boeien. Fred Gerritsen (D66) en Jan Veenstra (Christenunie) discussieerden over de vraag of er in Almelo een bordeel moet komen. Fred vroeg zich af of Jan wel ooit in een bordeel is geweest. Fred lust er kennelijk wel pap van en verklaarde dit punt nog net geen ‘breekpunt’. Bert Hümmels klom op de bar en Almelo lag voor één keer aan z’n – deze keer niet: blote –  voeten. Eerlijkheidshalve gaf Hümmels toe eerst voor maar nu tegen Waterrijk te zijn. Nieuwkomer Çete oogde wat vermoeid maar brak nog een lans voor de centrale inschrijving voor scholen.

Zo leren kinderen elkaars cultuur kennen. Er kwam pas weer wat leven in het Bier en Wijnlokaal toen de lekke begroting van Almelo aan de orde kwam. Van Woudenbergh wees nog eens fijntjes op de budgetoverschrijding van Kuik en overhandigde haar en Van Marle elk een telraam. Om thuis lekker te oefenen. Geen wonder dus dat Van Woudenbergh tot terechte winnaar van de debatreeks werd uitgeroepen. Saillant detail: ex-wethouder Sjoers oefende alvast als portier van ‘t Hookhoes en was niet bij de uitgang weg te slaan. Zo zien we dat graag.

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Nieuwtjes, Politiek en Polikliek, 15 comments