vertrek

Pauwels roept op tot evaluatie vertrek Sensata

 

Jongere garde VVD heeft vooruitziende blik

 

 

 

 

 

 

 

Jemy Pauwels (vice-fractievoorzitter VVD Almelo) laat in reactie op het vertrek van Sensata uit Almelo weten dat het in ieder geval belangrijk is dat het bedrijf voor de regio blijft behouden . Pauwels voegt er subtiel aan toe dat het goed is dat de regionale afspraken over onderlinge acquisitie tussen gemeenten weer zijn opgefrist. Pauwels had ruchtbaarheid gegeven aan signalen die hem hadden bereikt dat de gemeente Enschede opzichtig om de gunsten van Sensata dong.

Collegeleden uit Enschede en Almelo verklaarden Pauwels bijkans voor gek. Ten onrechte. Het is de taak van volksvertegenwoordigers om alert te zijn en te signaleren. De afspraken over onderlinge aquisitie stonden de bestuurders weer op het netvlies. Onverstoord wees Pauwels op de mogelijkheid dat Sensata rondom de huidige locatie wellicht zou kunnen uitbreiden. Wethouder Van Marle kon zijn huiswerk overnieuw doen.  Helaas kon Sensata niet voor Almelo worden behouden. Het bedrijf bepaalt uiteindelijk haar eigen koers. Wel rijst de vraag op of het college van B&W alles uit de kast heeft gehaald. De aanvaring met de lokale bestuursbonzen heeft Pauwels niet uit balans gebracht en hij lanceert nu het idee om het college te verzoeken de gang van zaken rond het vertrek van Sensata te evalueren met als doel om hieruit lessen te trekken voor het behoud van lokale werkgelegenheid. Pauwels toont hiermee eens te meer aan dat hij een politicus nieuwe stijl is; eentje die niet denkt in oude belangen maar in kansen voor de toekomst.

Posted by admin in Gemeente Almelo, Nieuwtjes, Politiek en Polikliek, 1 comment