voetbal

Weren Vak410 ernstig gemiste kans Heracles!

Vak410

Het weigeren van de AJAX-supporters uit het befaamde VAK410 is voor Heracles een ronduit gemiste kans. Zo vlak voor de aangekondigde verbouwing van het Polmanstation naar het nieuwe Ten Cate stadion hadden gratis en voor niets de beschikking over 1200 ervaren verbouwers en renovateurs. Voorzitter Jan Smit van Heracles, die anders zo goed weet hoe de club het zuinigst met de centjes om moet gaan, heeft hier even niet goed nagedacht. Maar het is nog niet te laat. Hij kan ze alsnog uitnodigen en dan is de verbouwing van het stadion drie keer sneller klaar dan verwacht.

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Even wat anders, Evenementen, 2 comments

Crisissfeer rond nieuw stadion Heracles

Tweede ring op stadion Heracles?

Het is al lang heel stil rond de bouw van een nieuw stadion voor Heracles. De club staat op een teleurstellende 14e plaats en de tribunes worden volgens sommige berichten bij lange na niet gevuld. Op internet wordt dan ook druk gespeculeerd of het plan voor een nieuw stadion überhaupt wel door kan gaan. Het onafhankelijk raadslid Israa Abdullatif meldt op Twitter dat er afgelopen vrijdag crisisberaad heeft plaatsgevonden tussen het college en Heracles. Men wilde geen enkele mededeling doen. Deze stilte is dan ook weinig bemoedigend. Volgens Israa gaan er nu diverse scenario’s over tafel en geeft men elkaar over en weer de schuld.

Israa

 

Israa voorspelt voor dit moment dat er helemaal geen nieuw stadion komt, maar (slechts) een tweede ring op het huidige stadion zoals velen in het verleden al voorstelden. Misschien is dit wel de realiteit die iedereen onder ogen moet zien. Meer zit er voorlopig niet in. Zowel het college als Heracles moeten  wat dat betreft de burger duidelijkheid geven of het stadion er nu wel of niet komt. Het ziet er naar uit dat naast het nieuwe en het oude stadhuis en de op zijn gat liggende binnenstad, het stadion weer een heet hangijzer wordt bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Daar zullen de draaikontpartijen weer hun slag proberen te slaan of een draai maken.

UPDATE 22/10/2013 

In een reactie op de berichtgeving benadrukt Heracles dat alles koek en ei is met de gemeente (tuurlijk), maar dat men geen mededelingen wil doen over de inhoud van het rapport waarin de effecten van grootschalige detailhandel in een nieuw te bouwen stadion voor de rest van de stad zijn beschreven. Die inhoud kan nooit positief zijn anders werd het rapport wel met iedereen gedeeld, dus komt het nu neer op ‘achterkamertjespolitiek’ ten koste van de ongeruste supporter. Heracles gaat nu in gesprek met de Provincie, die ook nog de nodige relevante bezwaren tegen nieuwbouw heeft.

schets

 

Posted by admin in Blunders en fratsen, Politiek en Polikliek, 12 comments

Hee man…, welkom bij…

 

 

Update: de VVD fractie heeft over het hoe en waarom van de wietplantage enkele vragen gesteld aan het college van B&W.  Er gaat veel maatschappelijk geld naar openbare sportverenigingen als de SV Rietvogels. Het bestuur zal verantwoording moeten afleggen. Wat ons betreft: vertrekken en schoon schip maken. Hier geldt gewoonweg: gelijke monniken, gelijke kappen. Personen bij wie een wietplantage in zijn of haar huurwoning wordt aangetroffen worden ook hun huis uit gezet.

Momenteel wordt er nogal wat ophef gemaakt over de bij voetbalclub SV Rietvogels ontdekte wietkwekerij. Over en weer wordt er met vingers gewezen en beschuldigen mensen elkaar. Is het dan zo gek? Was Rietvogels-man van de eerste orde Bert Hümmels niet lange tijd ook betrokken bij het bestuur van coffeeshop Jemig de Pemig Mozes Kriebel aan de Bornerbroeksestraat? Het zou voor een noodlijdende (sport)vereniging eigenlijk best een handige manier zijn om wat bij te verdienen en zo de kosten te dekken. Kijk, en zoiets bedenkt Heracles nu niet. Die had die 15 miljoen gemakkelijk zelf kunnen verdienen. Misschien moet die club het oude stadion straks maar overdekken en er lekker plantjes gaan kweken.

Dus een wietplantage kan heel goed passen bij een sportvereniging. AlmeloAnders ontdekte op het internet een wetenschappelijk artikel waarin staat dat cannabisgebruik juist gunstig kan zijn voor de sporter.

Positieve effecten van cannabis voor de sporter

Daar staan echter enkele positieve effecten tegenover. Cannabis kan de wedstrijdspanning verminderen, de ervaren pijn onderdrukken en het zelfvertrouwen van de sporter vergroten. Ook zijn er aanwijzingen dat (geringe hoeveelheden) cannabis een sporter kunnen helpen in een ‘flow’ te komen. Dat is de fel begeerte toestand waarin alle handelingen ‘als vanzelf’ lijken te gebeuren; alles klopt en lukt, de sporter voelt geen vermoeidheid meer en stijgt boven zichzelf en zijn/haar tegenstanders uit. Menige topprestatie, menig wereldrecord is tot stand gekomen terwijl de sporter zich in zo’n flow bevond. Neurowetenschappers verklaren dit fenomeen overigens door te stellen dat op zo’n moment de bewuste processen in de hersenen enigszins worden onderdrukt, waardoor geautomatiseerde handelingen – alle vaardigheden die de sporter door noeste training heeft verworven – ruim baan krijgen.

Gebruik van cannabis buiten wedstrijdverband is niet verboden. Dat betekent echter niet dat de sporter er buiten de wedstrijden rustig op los kan blowen. De biologie van de mens blijkt weer eens een complicerende factor. THC, de werkzame stof in cannabis, is namelijk een vetachtige stof. Dat maakt dat een deel van het THC dat bij het gebruik van cannabis in het lichaam komt, zich ophoopt in vetweefsel. Iemand die regelmatig een blowtje neemt, zal daardoor een zekere hoeveelheid THC in zijn/haar lichaamsvet hebben.

 

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Blunders en fratsen, Even wat anders, 2 comments