Vuilnisdienst

Grote weerstand tegen plannen vuilnisman Andela

De weerstand onder de Almelose bevolking tegen het door wethouder Johan Andela bedachte nieuwe vuilnisophaalschema wordt met de dag groter. Grote VVD-roerganger Andela heeft het plan opgevat om de grijze bak slechts nog eens per vier weken te laten legen. Wie meer kwijt wil kan een tweede bak krijgen, maar moet dan ook meer betalen. Het publiek schreeuwt om actie. De lokale internetfora staan er bol van. Bij een artikel over het plan op de internetsite van de Twentsche Courant Tubantia, wordt de lijst met reageerders langer en langer. Sommige mensen roepen op om het vuilnis maar naar de verantwoordelijke wethouder, die over geen enkel inlevingsvermogen blijkt te beschikken, te brengen.

Vullis-1

Vuilnisman Johan Andela (VVD) heeft de toorn van de Almelose huishoudens over zich geroepen.
Hij heeft eieren voor z’n geld gekozen en kruipt in z’n eigen kliko.

Des te stuitendder is het dat de nieuwe regeling volledig is gebaseerd op een zeer slechte, twijfelachtige en niet representatieve proef in de wijk Windmolenbroek. Daar werd bij een beperkt aantal huishoudens korte tijd eens in de vier weken de grijze bak geleegd. Slechts een enkel huishouden zegt geen problemen met het nieuwe schema te hebben, maar het gros heeft er geen goed woord voor over. “Duidelijk bedacht door iemand die zelf geen kinderen of gezin heeft”, wordt er geroepen. Maar het mooiste komt nog: volgens professionele vuilverwerkers is het niet eens nodig om het afval bij de bron te scheiden omdat de apparatuur bij vuilverwerkers dermate geavanceerd is dat dit probleemloos volledig automatisch kan. De wethouder wil er echter niet van horen, houdt voet bij stuk en de gemeenteraad… Tja, de gemeenteraad –met uitzondering van een enkele partij- verkeert al vier jaar in een diepe coma.

VVD-poster-1

De algemene constatering is dat in de laatste maanden van het huidige rampcollege er op de valreep nog gauw even enkele heikele punten worden doorgejast. Was het eerst het doordrukken van het nieuwe gemeentehuis, nu weer is het de nieuwe ophaalregeling voor vuilnis. Stuk voor stuk beslissingen van de collegeleden, waarvan het gros na de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart(gelukkig) niet zal terugkeren. De burger mag hopen dat een aantal van die waanzinnige maatregelen door de nieuwe gemeenteraad zal worden teruggedraaid, zoals de verhoging van de OZB. Ook de afschaffing van de hondenbelasting zou een thema moeten zijn.

De nieuwe vuilnisophaalregeling is onderdeel van het door het college geïnitieerde ‘Weg met de burger’-beleid, dat begonnen is bij haar aantreden vier jaar geleden. In vier jaar tijd werd de ene na de andere belofte gebroken en is het stadhuis veranderd in een vesting: het bestuur tegen de burger, die steeds mondiger wordt.

Vullis-100

Op woensdag 19 maart aanstaande kunt u bovenstaande zakken éénmalig aan straat zetten om een beter Almelo te creëren.

Het gros van de bevolking is net zo blij met de nieuwe ophaalregeling als met het nieuwe stadhuis. Evenzo blij is iedereen met een college dat nog steeds met twee of meer maten meet. Waar de ene ondernemer die zich niet aan de regels houdt, vanwege vriendjespolitiek wordt gepamperd en rijkelijk van subsidie wordt voorzien, daar wordt de andere ondernemer weggepest en geconfronteerd met boetes die oplopen tot maar liefst 65.000 euro. In Almelo is het nog steeds zo: wie niet tot de inner circle of het old boys network behoort heeft vette pech en is zo goed als rechteloos en machteloos. Het wordt tijd dat het vuilnis buiten wordt gezet en dat dit éénmalig wordt opgehaald. Daar kan de burger bij de verkiezingen op 19 maart voor zorgen.

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Even wat anders, Gemeente Almelo, Kritisch Almelo, Politiek en Polikliek, 15 comments