VVD

Toekomstige Artikel 12-stad blijft vasthouden aan kostbare luchtkastelen

(door onze politiek commentator Gert Verdamme)

Het Artikel 12-spook waarde afgelopen dinsdagavond door het gemeentehuis tijdens de eerste begrotingsbehandeling. Was dat eerst vloeken in de kerk, nu heeft iedereen het er ineens over. Behalve het college van B&W natuurlijk. Dat beseft niet dat de begroting allang is achterhaald hetgeen een gênant schouwspel tot gevolg had. De PVA bij monde van Harry de Olde sprak over een cosmetisch ingrijpen. Da’s niet zo gek als je bedenkt dat de WOZ-belasting drastisch omhoog gaat terwijl de huizenmarkt juist volledig is ingestort. Wie begrijpt dat nog en wie kan dat nog aan de burger verkopen?

Er worden overschrijdingen op sociaal vlak verwacht, alsof dat nieuws is in een stad als Almelo. Ondertussen loopt de gemeenteschuld verder op terwijl er geen dekking is voor de tekorten van Waterrijk, XL-Businesspark en het binnenstadsplan. Stoppen met alle plannen dan? Het zou logisch zijn, maar nee hoor, alles gaat gewoon door. Sterker nog, de PvdA wil de minima ontzien en hiervoor zelfs extra geld vrijmaken. Waar dat geld dan vandaan moet komen blijft een raadsel. Uit de toeristenbelasting die wordt ingevoerd misschien? Een krankzinnig plan. Zo worden de laatste bezoekers deze stad uitgejaagd. Niet dat zij overigens iets missen, gelet op het verschraalde en uitgeklede culturele aanbod.

Opportunistisch als altijd lanceerde D66 afgelopen week nog een tegenbegroting, die volgens Gerwin Kamphuis (LKA) van jatwerk aan elkaar hangt. D66 was voor-tegen-voor en nu weer tegen een nieuw stadhuis, aldus Kamphuis. Hoe en waar gaan we dan sparen en bezuinigen? Niemand weet het en daarmee bevindt de VVD zich in een opmerkelijke spagaat. Enerzijds wil deze partij net als D66 ook sparen, anderzijds moet er geld worden uitgegeven aan alle plannen van het vorige college. Het nieuwe stadhuis, het binnenstadsplan en Waterrijk (gedrochten die ze zelf heel fraai ‘ambities’ noemen), dit alles moet koste wat kost in stand worden gehouden. Ja, de VVD ziet over een half jaar, als de voorjaarsnota aan de orde is, wel weer hoe de vlag erbij hangt. De politiek van vooruitschuiven dus. Wie dan leeft, wie dan zorgt. Aan de burger, die voortdurend en luidkeels roept: we hoeven al die miljoenen kostende onzin niet, hebben ze geen enkele boodschap. Ook niet aan de verkiezingsbeloftes van een paar jaar geleden, die volledig haaks staan op de politiek die ze momenteel bedrijven. Het zal dan ook niemand verbazen dat de VVD bij de eerstvolgende verkiezingen wordt afgeslacht en net zo hard uit het college vliegt als deze erin is gekomen. Terug naar de oppositiebanken en dat is precies waar deze politieke windvanen thuishoren.

Oude rot in het vak Gijs Stork van ALA-AOV is wat dat betreft reëler en stelde voor de plannen te versoberen, overbodige gronden verkopen en de verliezen te nemen. Donderdag wordt er gestemd over de begroting en de door de partijen voorgestelde aanpassingen daarop. We zullen zien.

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Blunders en fratsen, Kritisch Almelo, Politiek en Polikliek, 1 comment

Stad stevent af op Artikel 12-status

(ingezonden)

Na de afgang van 21 naar 13 zetels voor het CDA en PVDA komt er een partij bij, de VVD. Door de prachtige verkiezingsbeloften van de partijen waren de
verwachtingen voor ons burgers hoog, te hoog!!! Nu wordt het weer duidelijk,  niet dienend voor de burgers, maar puur clubjesbelang viert weer en in nog
steeds hogere mate hoogtij.
Waar haalt het huidige College van B&W de  moed vandaan om het Raadsbesluit van maart 2011 niet met groot enthousiasme uit te voeren, maar tegen te werken en zo mogelijk onderuit te halen!! De steeds uitgestelde afwaardering van Waterrrijk komt toch, en zal uiteindelijk leiden naar een art.12 gemeente. Het bestuur kan nog even tegenspartelen er is geen houden aan. Door de art. 12 status ontstaat er van buitenaf een ander toezicht op het  bestuur van onze stad en groeit tevens de noodzaak tot herbezinning. Het lijkt  mij een betere weg dan het door blijven modderen.
J. van Willigen
Posted by Redactie in AlmeloAnders, Kritisch Almelo, 0 comments

Grote meerderheid raad kiest voor Almelo Nouveau

Hulde aan diverse raadsleden!

Een overgrote meerderheid van de gemeenteraad koos gisteravond voor de komst van Almelo Nouveau. Boven verwachting steeg een aantal raadsleden boven zichzelf uit. Niet in de minste plaats Jan Brand (CDA), die met de andere CDA-raadsleden bij het Meulenbelt waren geweest en –geschrokken van de situatie ter plaatse- de mensen daar een goed onderkomen bij Nouveau gunnen. De grootste tegenstanders hadden dit voorbeeld eens moeten nemen, maar ze waren waarschijnlijk te druk met het smeden van tegenplannen.

Nota bene Jan Hammink hield namens de PvdA een pleidooi voor de vrije markt. Cété illustreerde zijn worsteling met Nouveau mooi door te zeggen dat zijn moeder in het centrum woont maar zijn zus in Zuid. In tegenstelling tot z’n moeder ziet z’n zus Nouveau graag komen. Cété koos voor de toekomst en daarmee eveneens voor zijn medemens in het Meulenbelt.

Fred Gerritsen (D66) verklaarde zich voor Nouveau en daagde wethouder Gerrit van Woudenbergh uit om te reageren. Van Woudenbergh, van wie algemeen bekend is dat hij een groot tegenstander van Nouveau is, verbeet zich knarsetandend en liet het woord over aan wethouder Van Marle. Die kwam met een overtuigend verhaal dat erop neer kwam dat de mensen in Almelo de vrije keuze moeten hebben in waar ze willen gaan winkelen. En zo is het maar net.

Dit verhaal bleek echter totaal niet besteed aan de vastgeroeste garde van de VVD in de personen van Herman Nijhuis, Israa Abdullatif, Hetty Rettensberger en Luc Simmering. Samen met de raadslieden van de SP stemden ze zonder deugdelijke motivering tegen Nouveau en hobbelden ze hand-in-hand braaf achter de door MKB-voorman Wim van der Elst aangevoerde antilobby aan.

Nijhuis verklaarde dat hij Nouveau zelf nooit zou hebben verzonnen. Dat geloven wij graag. Wij op onze beurt, zouden Herman Nijhuis nooit hebben verzonnen. De man hebben wij nog nooit op een goed idee weten te betrappen. De jongere VVD- garde bestaande uit Jemy Pauwels, Arjen Maathuis en Bert Heite daarentegen gebruikte het gezonde verstand en stemde voor (ze lieten zich niet van de wijs brengen door het old boys-network). Hulde.

Bert Hümmels’ idee van vorige week, om Almelo Nouveau middels een tunnel te verbinden met de overkant (Kollenveld), blijkt in de raad te hebben postgevat… Dat krijgt ongetwijfeld een vervolg. Harry de Olde (PVA) liet zien dat ook hij over een warm hart voor z’n medemens beschikt. De koppeling met Trivium Meulenbelt telde voor hem zeer zwaar mee in zijn overwegingen en hij stemde voor, ondanks het feit dat het ontwerp niet zijn voorkeur heeft. Het siert hem dat hij zich daardoor niet liet leiden. Nee, dan raadslid Akse van de SP. Die liet zich uitsluitend en alleen maar leiden door angstgevoelens. Hij had het over “de doodsteek voor de winkeliers aan de Bornsestraat”, terwijl die doodsteek eerder de parkeer- en verkeerssituatie aldaar is, dan iets anders.  De SP is dus faliekant tegen. Dat zou je nooit verwachten van een partij die ‘sociaal’ zo hoog in het vaandel heeft staan. Een snotrotte tomaat richting de kiezer. Natuurlijk vergeten we Lijst Kamphuis niet. Consistent als hij is, stemde hij ook voor Nouveau.

Het opmerkelijkst van alles: van het Almelose old boys network resteert momenteel niet veel meer dan een paar old boys, die door hun manier van achterwaarts denken het contact met de samenleving geheel lijken te hebben verloren. Het vergaren van veel en steeds meer geld voor de eigen parochie en vriendjes schijnt voor hen vele malen belangrijker te zijn dan het welzijn van onze oudere medemens. Driewerf boe!

Met het kiezen voor Almelo Nouveau lijkt de stad inderdaad een nieuwe weg te zijn ingeslagen. Een Andere weg, zoals Almelo Anders het graag ziet.

Tot slot: het absurde en ondoordachte idee voor een winkelcentrum op de hoek Violierstraat-Bornsestraat moet van tafel! Ook hulde aan Hans Buitenweg (Groen Links) die een lans brak voor de bewoners ter plaatse die niet beter weten dan dat er woningbouw komt. Een goede overheid houdt woord, zoals één van de omwonenden onlangs scherp opmerkte.

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Gemeente Almelo, Mening, Nieuwtjes, Politiek en Polikliek, 7 comments

Komst supermarkt AH doorgestoken kaart?

Albert Heijn op hoek Violierstraat-Bornsestraat gaat niet door

(door Tony Cassese)

Almelo Anders durft te beweren dat het plan voor een Albert Heijn-supermarkt op de hoek van de Violierstraat en Bornsestraat niet doorgaat. De basis voor deze bewering is een gemeentelijk document dat wij in handen kregen waarin zwart op wit staat dat op de beoogde plek een woonbestemming rust. Bij aan- en omwonenden is daarom onnodige onrust veroorzaakt. Dit versterkt bovendien het vermoeden dat de hele supermarktkwestie een vooropgezet spel is door tegenstanders van Almelo Nouveau, dat een paar honderd meter verderop zou moeten verrijzen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fragment uit de brief van de gemeente aan de bewoners.

Almelo Anders sprak met ongeruste bewoners, die het werkelijk aangaat maar aan wie tot op heden niets is gevraagd en die verstoken zijn gebleven van enige officiële informatie omtrent de vestiging van een supermarkt in hun buurt. Tot voor kort dachten zij nog dat er woningbouw op de lege plek zou worden gepleegd. Echter moesten zij uit de krant vernemen dat het totaal anders was en er een supermarkt zou komen. Geen wonder dat de paniek toesloeg. Strafpunt voor de gemeente. Afgelopen vrijdagmiddag spraken wij met een vertegenwoordiging van bewoners op ‘de plek des onheils’ waar, als de plannen door zouden gaan, een complete verkeerschaos zou ontstaan. Het is zonder meer triest te noemen dat deze mensen in al hun machteloosheid, sommigen zelfs op hun oude dag, niets anders rest dan de media op te zoeken om hun verhaal te kunnen doen om daarmee te proberen hun woonklimaat te behouden. Hieronder deel 1 van het gesprek met de omwonenden:

 

 

De bewoners meldden dat zij volledig verrast waren door het onzalige supermarktplan en dat zij er onder geen voorwaarde mee akkoord zullen gaan. Hun motivatie is duidelijk. De supermarkt zal beslist voor veel verkeers- en geluidsoverlast zorgen. Niet alleen overdag, maar ook ’s nachts als vrachtwagens de zaak komen bevoorraden. Onverteerbaar volgens de bewoners. Eén van hen memoreerde dat de Nijreessingel enige jaren geleden mede is aangelegd om de verkeersdrukte op de Violierstraat te verlagen, hetgeen ook is gelukt. “De komst van de supermarkt zou betekenen dat we weer terug bij af zijn”, aldus één van de bewoners. Almelo Nouveau daarentegen zien de omwonenden nu juist wél zitten. “We willen graag een winkelcentrum in de stijl van het Eskerplein. Het wordt zelfs het beste winkelcentrum van de stad, want op de locatie Almelo Nouveau is de verkeerssituatie ronduit ideaal”, aldus woordvoerder G. Muller.

Duidelijk is dat de hele discussie in feite draait om de komst van Almelo Nouveau. In eerste instantie was er in ondernemerskringen weerstand vanwege het hotel dat in het gebouw gevestigd gaat worden, maar op onverklaarbare wijze spitste de kritiek zich ineens toe op de vestiging van een wijkwinkelcentrum in Nouveau. Daarmee was de aandacht verschoven van hotel naar supermarkt. Saillant detail: eigenaar van diverse Plus-supermarkten, de heer Van Limbeek, sprak tijdens de discussie van afgelopen week in het gemeentehuis met geen woord over mogelijke concurrentie van Albert Heijn op de hoek Violierstraat-Bornsestraat. Hij was echter wel fel gekant tegen Almelo Nouveau. Dat geeft te denken. Volgens sommigen wijst dit alles op een akkoordje tussen een handjevol ondernemers, die erop uit zijn Almelo Nouveau de nek om te draaien, vooral vanwege die hotelfunctie. Typisch dat de eigenaars van het Theaterhotel als de wiedeweerga zijn gestart met de bouw van een hotel nabij Wierden, op een steenworp afstand van Almelo Nouveau, dat met haar hotelfunctie meer dan welkom zou zijn voor de bezoekers van het internationaal sportcentrum IISPA aan de Weezebeeksingel. Ons inziens is dit de ware kern van de hele discussie. Sommige ondernemers dulden nu eenmaal geen concurrentie…

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Kritisch Almelo, Mening, Politiek en Polikliek, 11 comments

“De wens van de burger”

(ingezonden)
Je kunt de huidige gemeenteraadsleden wel een stel minkukels noemen, feit is dat we ze zelf gekozen hebben. Overigens werp ik het verre van mij om ze zo te benoemen; het zijn net als on allen eerzame burgers die het beste met de stad Almelo voorhebben. Maar dan moeten ze bij hun besluiten niet voorbijgaan aan de wens van de burgers, door wie ze zijn gekozen. Met betrekking tot Almelo Nouveau zijn de leden NIET gekozen door de directie van het Theaterhotel, de MKB, Horeca Nederland of de Woonboulevard maar mede WEL door de bewoners van ondermeer het Kollenveld, Nieuwland  1en2 en de toekomstige bewoners van plan Weggeler.

De VVD bij monde van dhr. Nijhuis verleent lippendienst aan bovengenoemde organisaties door voor te stellen een wijkwinkelcentrum te proppen op de hoek Bornsestraat-Violierstraat. Wanneer hij zelf eens uit het stadhuis komt en gaat observeren hoe onmogelijk deze hoek is, zou hij zo’n voorstel nooit gedaan hebben. Mogelijk heeft hij er op dit moment al spijt van, dat zou hem sieren. Het is en blijft een abominabel slecht en bovendien gevaarlijk punt; volledig ongeschikt!

Daarom appeleer ik op het normale burgerverstand van de gemeenreraadsleden om het groene licht te geven voor de bouw van Almelo Nouveau; een ware aanwinst voor de stad, zonder kosten voor de gemeente. Zo niet dan dreigt de gemeente Almelo wederom een claim, welke wel eens de toegang zou kunnen zijn van Almelo tot een artikel 12 gemeente, met alle ellende van dien. Dat verdient de stad niet en verdienen de burgers niet; het uiteindelijke woord is aan de gemeenteraad!

Henk de Jong, Almelo.

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Kritisch Almelo, Vanaf de AA-kade, 3 comments

Almelose politiek: “Een vooringenomen stelletje omkoopbare clowns”

(ingezonden)

J. Groot heeft een punt waarvan ik dacht dat ik spoken zag. Ik had op de Tubantia een heel epistel voorbereid maar ik heb het toch maar niet opgestuurd. Ik wil ook niet altijd met de snufferd vooraan staan bij nader inzien. Het stuk het wel even ge-copy-pasted.
Het nooit ingestuurde commentaar luidde:

Maar nu alle commentaar van de kneuterige Swiebertje-politici daargelaten. Er is dus een bestemmingsplan. Maar gaat de inspraak van die politici dan zover dat, mits het huidige bestemmingsplan dat niet belet, de lokale politiek een supermarktondernemer kan beletten, in het kader van de vrije markt, zijn intrek te nemen in een eventueel te bouwen Almelo Nouveau?

Als een slager een vestiging heeft en een andere slager wil iets verderop ook beginnen, kan dan een dorpsraad dat gewoon tegenhouden omdat, eventueel de eerste slager geen concurrentie wenst en toevallig wat politieke vriendjes heeft? Wat een vreselijk “ons kent ons” dorp. Tot zover de “liberale gedachte” van de VVD. Het verhaal is zo doorzichtig.

Gelet op het feit dat een zelfstandige ondernemer, met privaat kapitaal, wil investeren in een Hotel met, op de begane grond, voorzieningen gaan andere ondernemers klagen omdat dit wel eens concurrentie zou kunnen betekenen. De politiek weet dat de vestiging van een supermarkt een vereiste van de ondernemer is dus verbieden ze een supermarkt. Dan hebben ze zogenaamd de verdenking weggenomen dat ze, bijvoorbeeld, het Theaterhotel willen beschermen. Dit is complete politieke willekeur dat het vertrouwen bij de burger nu niet erg aanmoedigt in de plaatselijke politiek. Wat een arrogantie van de gemeenteraad dat juist blij zou moeten zijn met een ondernemer die eens echt wil investeren in dit triviale en rudimentaire stadje.

Kortom een vooringenomen stelletje omkoopbare clowns die eisen stellen aan een marktmechanisme die ze helemaal niet zouden mogen stellen onder de voorwaarde dat het NU bestaande bestemmingsplan die niet verhindert. Hoe zou eigenlijk het Europese recht, dus met échte politici daarover beslissen? Berlusconi kan nog leren van deze achterbakse quasi democratie.

(Naam inzender bij redactie bekend).

Zie ook:
http://www.almeloanders.nl/?p=2313

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Blunders en fratsen, Gemeente Almelo, Kritisch Almelo, 2 comments

Politiek Markt zonder kopstukken

De Koornmarkt vormde gisteren (zaterdag 26 februari) weer eens het decor voor een informatieve politieke markt rondom de provinciale statenverkiezingen van woensdag 2 maart. Vertegenwoordigers van onder andere PvdA, ChristenUnie, SP, D66, VVD en CDA deden hun uiterste best hun ziel en zaligheid aan het winkelend publiek te verkopen. De gehele dag werden handenvol ballonnen en meer van dat soort materiaal uitgedeeld. Een enkeling moest er niets van hebben, echter kinderen waren er dol op. Overigens kwam ook burgemeester Jon Hermans-Vloedbeld persoonlijk poolshoogte nemen. De diverse raadsleden, die ze toch elke dag ziet, werden zoenend begroet. Er werd wat afgelebberd daar op de Koornmarkt. Grote afwezigen waren senator Menno Knip (VVD) en gedeputeerde Job Klaasen (VVD). Deze laatste bleek zich in India op te houden. Zie het filmpje.

 

Posted by admin in AlmeloAnders, Kritisch Almelo, Politiek en Polikliek, 1 comment

Verkiezingen Provinciale Staten op 2 maart

De verkiezingen voor de Provinciale Staten staan weer op het programma. Reden voor AlmeloAnders om weer eens op zoek te gaan naar opmerkelijke verkiezingsposters met prachtige verkiezingsretoriek. Nou, we hebben er weer een paar leuke opgeduikeld. Oordeelt u zelf:

En deze, ook niet onaardig toch? Zulke fijne beloftes, daar win je de zieltjes mee.

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Kritisch Almelo, Politiek en Polikliek, 3 comments

LKA over VVD: geen draaikonten, maar stadverraders

In niet mis te verstane taal laat Gerwin Kamphuis van Lijst Kamphuis Almelo (LKA) op haar website weten dat de VVD sinds de verkiezingen een partij van draaikonten is. Sterker nog, Kamphuis heeft het zelfs over ‘stadverraders’, dit vanwege het niet nakomen van verkiezingsbeloftes. Op de site geeft Kamphuis een opsomming van tegenstrijdigheden, die stuk voor stuk bewijsbaar en na te trekken zijn via de website van de gemeente. Daar staan namelijk alle raadsvergaderingen geregistreerd, mét beeld, mét geluid. Wie de boel doorpluist komt erachter dat bijvoorbeeld VVD’er Herman Nijhuis het trekpaard van het college blijkt te zijn. Eerst in de raad roepen dat er geen dwangsommen worden geïnd en nu ineens wel?  Ja en amen is zijn devies. Maar we mogen niet te hard trappen, want hij jankt en hinnikt nogal gauw. Hier de link naar de pagina van LKA: http://lkalmelo.nl/2011/01/stadhuis-kiezersbedrog/
Veel leesplezier!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Braaf en gewillig galoppeert het trekpaard van het college, Hinnik Nijhuis, voor collegeleden ‘Aylin-Maggie’-Hermans en mede-menner en paardenslager Van Woudenbergh uit. Ja dwangsom, Nee dwangsom…

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Gemeente Almelo, Kritisch Almelo, 4 comments

Kamphuis beticht VVD van draaikonterij

Kamphuis opent de aanval op de VVD. Nu de VVD wethouders ook de door Jan Veenstra gelanceerde uitgeklede variant van een nieuw stadhuis onderzoekt, vraagt raadslid Kamphuis zich af wat er overblijft van de verkiezingsbelofte van de VVD dat er geen stadhuis op de Markt komt.

Geachte VVD-fractie,

Vanavond gaf u duidelijk toe dat met nieuwbouw of verbouw in 2011 moet worden begonnen.Ik heb u duidelijk gemaakt dat er zelfs voor de parkeerkelder onder de nieuwbouw nog geeneensconcrete plannen bestaan, zelfs risico’s zijn niet geinventariseerd. Dus ook de kosten zijn niet duidelijk.Uit door LKA gestelde vragen en antwoorden aan en van wethouder Andele blijkt ook dat er dus totaal geen kans isdat er in 2011 en stadhuis op een nieuwe parkeerkelder kan worden gebouwd. Sowieso is hiervooreen grondwateronttrekkingsvergunning nodig en zoiets duurt al 9 maanden. En dan nog de vraag hoeveel tijdwel niet nodig is om uit te zoeken hoe deze kelder moet worden gebouwd en wat de risico’s zijn voor omliggendehistorische gebouwen, waarvan er al genoeg zijn afgebroken in Almelo. Nu blijkt dat nieuwbouw in 2011 totaal niet mogelijk is, verzoek ik u eens een echt standpunt in te nemen,dus kiezen voor renovatie en nieuwbouw schrappen, dus geen pappen en nathouden met uw overigecollege collega’s a.u.b. Weg met al die ambiteuze plannen van Sjoers en Kuiper, weg met een monorail, wantals dat zo gaat als met Almelo Verdiept, niet lang genoeg en niet diep genoeg, wat een monster, wat een gedrocht,Almelo op de kaart, maar dan doormidden gesneden, en zal het hooguit een soort van Efteling-attractie worden. Dat had u vanavond al kunnen doen door het amandement van D66 te steunen, wat u heeft nagelaten. VVD denkaan onze kiezers, want die willen duidelijkheid. Wat een ge-emmer over goedkopere nieuwbouw obv goedkoperematerialen. Dus kennelijk wilt u zoals ALA-AOV aangaf 3e rangs materialen inzetten, of in de begroting van dehuidige nieuwbouw is verspild aan veel te dure materialen. Waarom neemt de VVD geen echt standpunt in, is de VVD bang voor een collegeval, omdat de VVDkennelijk CU (schijnbaar al gefuseerd met CDA), CDA en PvdA niet echt durft te bestrijden, bent u bang dat uwwethoudersfuncties dan op het spel komen te staan ? Zijn Jan Klaassen en Katrien bang hun plek inde poppenkast te verliezen ? De resterende geloofwaardigheid naar kiezers en burgers staat op het spel. Als de VVD doortastend is, zet ze een streep door de nieuwbouwplannen, zonder rekening te houden methaar posities in het college (inclusief burgermeester) ! Rekening houden met de rest van de raad en dewens van de inwoners, dat is nog eens lef. Alle plannen voorlopig (4 tot 8 jaar volgens LKA) in de ijskast zetten om bakken geld tebesparen is er bij het college niet bij, bij de rest van de raad trouwens ook niet, waarom niet ? Nee, ze laten zich wijsmaken dat het tochtteveel in het stadhuis, ambtenaren hebben het koud  ! Gek hoor als alle tussenwanden zijn verwijderd, er kamers ontstaan van 50 meterlang en 5 meter breed met overal de ramen en deuren open. En dan nog, gaat u dan gewoon in een fabriek aan de slag, daar moet je hardwerken, daar krijg je het wel warm.Hoe is het toch mogelijk dat nieuwe ARBO-regels voor tientallen miljoenen kosten voor de burger met zich meebrengen.Lijkt wel of heel Nederland de weg kwijt is. We staan overal in de file, maar de betutteling en geldverspilling gaanin een HSL-vaart verder. LKA vindt het te triest voor woorden dat door het gedraai van de VVD er geen besluitvorming mogelijk is endat u 7 weken op vakantie gaat terwijl de hardwerkende Almeloers geen duidelijk krijgen. Maar kennelijk is de plaatselijkeVVD een afspiegeling van de landelijke VVD. Nee, inplaats van daadkracht te tonen en Verhagen bij de onderhandelingen met de PVVte slepen, gaat Rutte van de VVD met de PvdA theedrinken. Tja, VVD Almelo, ik verzoek jullie toch de koppen VOOR de vakantie nog eens bij elkaar te steken en een knoop door te hakken voor duidelijkheid in het belang van ons allemaal. Zoals LKA al veel eerder aangaf dat het plan voor sobere nieuwbouw van CU, een strohalm was voor PvdA en CDA om gezichtsverlies te voorkomen,zo kopieerde Isendoorn van D66 dit vanavond met de opmerking dat het plan van CU een uitstel is van het rouwproces voor PvdA en CDA t.a.v. de plannen voor nieuwbouwvan het stadhuis. Heer Kozijn van PvdA reageerde vervolgens dat er pas sprake kan zijn van een rouwproces als er slachtoffers zijn gevallen,geen reactie van D66 hierop.Nou, heer Kozijn, PvdA, er zijn zelfs 8 slachtoffers, want PvdA en CDA zijn van 21 zetels naar 13 (nog teveel) gegaan, dus pak de zakdoekjes eindelijk eens.De VVD lijkt even mee te gaan in de plannen van CU, maar kennelijk is dat om hoge spanningen binnen het college hierover te verlagen.Tja, de spanning gaat even lager, maar het amperage gaat omhoog, dus de klap is straks even groot. VVD, breek het college, zet PvdA en CDA in de oppositie en zoek andere partijen voor een nieuw college.VVD  7 D66 3 SP 3ALA-AOV/Trots/PVA(4 handen op 1 buik)  4Nog 1 erbij 1Totaal  18    😉 Dat is nog eens een revolutie, eindelijk verbetering voor de burger. Standpunt LKA blijft dus: Absoluut geen Nieuwbouw en eventuele renovatie over 4 tot 8 jaar of langer, ons voorlopig niet te latendwingen door ARBO-betutteling en hiermee vele miljoenen te besparen. Wat wil de ARBO doen dan, het stadhuis sluiten en alle ambtenaren thuiszitten ende burgers in de kou laten staan ? Komop zeg, zo’n vaart zal het niet lopen, Almelo heeft ook last van de crisis.

MvG

Gerwin KamphuisLijst Kamphuis Almelo

Posted by admin in Nieuwtjes, Politiek en Polikliek, 0 comments