waterrijk

Waterrijk wordt waterarm waterplasje

Nadat fiasco na fiasco zich opstapelde heeft het college Almelo een klein beetje het licht gezien in het omstreden woningbouwplan ‘Waterrijk’, dat gelijkgesteld kan worden met eenzelfde mislukt woningbouwplan nabij Groningen, het veelbesproken Blauwe Stad. Daar is niets tot nauwelijks iets van terecht gekomen en dat zal met Waterrijk ook niet anders zijn.

Leden van het College Almelo zwaaien nog even het geld -zeg maar kapitalen- na dat al aan Waterrijk is uitgegeven.

 

 

Posted by admin in AlmeloAnders, Blunders en fratsen, Even wat anders, Gemeente Almelo, 3 comments

Toekomstige Artikel 12-stad blijft vasthouden aan kostbare luchtkastelen

(door onze politiek commentator Gert Verdamme)

Het Artikel 12-spook waarde afgelopen dinsdagavond door het gemeentehuis tijdens de eerste begrotingsbehandeling. Was dat eerst vloeken in de kerk, nu heeft iedereen het er ineens over. Behalve het college van B&W natuurlijk. Dat beseft niet dat de begroting allang is achterhaald hetgeen een gênant schouwspel tot gevolg had. De PVA bij monde van Harry de Olde sprak over een cosmetisch ingrijpen. Da’s niet zo gek als je bedenkt dat de WOZ-belasting drastisch omhoog gaat terwijl de huizenmarkt juist volledig is ingestort. Wie begrijpt dat nog en wie kan dat nog aan de burger verkopen?

Er worden overschrijdingen op sociaal vlak verwacht, alsof dat nieuws is in een stad als Almelo. Ondertussen loopt de gemeenteschuld verder op terwijl er geen dekking is voor de tekorten van Waterrijk, XL-Businesspark en het binnenstadsplan. Stoppen met alle plannen dan? Het zou logisch zijn, maar nee hoor, alles gaat gewoon door. Sterker nog, de PvdA wil de minima ontzien en hiervoor zelfs extra geld vrijmaken. Waar dat geld dan vandaan moet komen blijft een raadsel. Uit de toeristenbelasting die wordt ingevoerd misschien? Een krankzinnig plan. Zo worden de laatste bezoekers deze stad uitgejaagd. Niet dat zij overigens iets missen, gelet op het verschraalde en uitgeklede culturele aanbod.

Opportunistisch als altijd lanceerde D66 afgelopen week nog een tegenbegroting, die volgens Gerwin Kamphuis (LKA) van jatwerk aan elkaar hangt. D66 was voor-tegen-voor en nu weer tegen een nieuw stadhuis, aldus Kamphuis. Hoe en waar gaan we dan sparen en bezuinigen? Niemand weet het en daarmee bevindt de VVD zich in een opmerkelijke spagaat. Enerzijds wil deze partij net als D66 ook sparen, anderzijds moet er geld worden uitgegeven aan alle plannen van het vorige college. Het nieuwe stadhuis, het binnenstadsplan en Waterrijk (gedrochten die ze zelf heel fraai ‘ambities’ noemen), dit alles moet koste wat kost in stand worden gehouden. Ja, de VVD ziet over een half jaar, als de voorjaarsnota aan de orde is, wel weer hoe de vlag erbij hangt. De politiek van vooruitschuiven dus. Wie dan leeft, wie dan zorgt. Aan de burger, die voortdurend en luidkeels roept: we hoeven al die miljoenen kostende onzin niet, hebben ze geen enkele boodschap. Ook niet aan de verkiezingsbeloftes van een paar jaar geleden, die volledig haaks staan op de politiek die ze momenteel bedrijven. Het zal dan ook niemand verbazen dat de VVD bij de eerstvolgende verkiezingen wordt afgeslacht en net zo hard uit het college vliegt als deze erin is gekomen. Terug naar de oppositiebanken en dat is precies waar deze politieke windvanen thuishoren.

Oude rot in het vak Gijs Stork van ALA-AOV is wat dat betreft reëler en stelde voor de plannen te versoberen, overbodige gronden verkopen en de verliezen te nemen. Donderdag wordt er gestemd over de begroting en de door de partijen voorgestelde aanpassingen daarop. We zullen zien.

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Blunders en fratsen, Kritisch Almelo, Politiek en Polikliek, 1 comment

Stad stevent af op Artikel 12-status

(ingezonden)

Na de afgang van 21 naar 13 zetels voor het CDA en PVDA komt er een partij bij, de VVD. Door de prachtige verkiezingsbeloften van de partijen waren de
verwachtingen voor ons burgers hoog, te hoog!!! Nu wordt het weer duidelijk,  niet dienend voor de burgers, maar puur clubjesbelang viert weer en in nog
steeds hogere mate hoogtij.
Waar haalt het huidige College van B&W de  moed vandaan om het Raadsbesluit van maart 2011 niet met groot enthousiasme uit te voeren, maar tegen te werken en zo mogelijk onderuit te halen!! De steeds uitgestelde afwaardering van Waterrrijk komt toch, en zal uiteindelijk leiden naar een art.12 gemeente. Het bestuur kan nog even tegenspartelen er is geen houden aan. Door de art. 12 status ontstaat er van buitenaf een ander toezicht op het  bestuur van onze stad en groeit tevens de noodzaak tot herbezinning. Het lijkt  mij een betere weg dan het door blijven modderen.
J. van Willigen
Posted by Redactie in AlmeloAnders, Kritisch Almelo, 0 comments

Almelose soap wordt carnavalskraker

De verwikkelingen, perikelen, interne ruzies, intriges en frustraties binnen het Almelose College omtrent stadhuis, Fortezza, Waterrijk etcetera, hebben tot nu toe één positief resultaat gehad. Het lokale duo ‘De Draaikonten’ brengt een cd uit, die ongetwijfeld de Almelose carnavalskraker 2010 zal worden. ‘De Beetwottel’ -de lang geleden helaas ter ziele gegane Almelose carnavalsvereniging- kan weer nieuw leven worden ingeblazen. Hier alvast de hoes van de CD met daarop nummers als ‘Stadhuis hier, stadhuis daar’ en ‘Reken (je) Water (rijk), waarmee het duo ongetwijfeld hoog zal scoren in de provinciale Artikel 12 Top 10.

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Blunders en fratsen, Gemeente Almelo, Nieuwtjes, 4 comments