Weggeler

Almelo in beweging

 

Verkoop huizen ’t Weggeler van start

Een nieuwe lente, een nieuw begin. Hoe je het ook wilt noemen, sinds de kogel door de kerk van Almelo Nouveau is lijkt het erop dat Almelo eindelijk weer in beweging is. Op diverse locaties wordt gebouwd aan de stad. Niet alleen op de plek waar het nieuwe riante ambtenarenpaleis moet verrijzen, ook elder in Almelo wordt driftig geploeterd en gezwoegd. Neem de nieuwe wijk ’t Weggeler, straks pal naast Almelo Nouveau. Een klein eindje terug aan de Bornsestraat verrijst het plan ‘Wissink’, dat naar meer weg heeft van een appartementencomplex dan een toekomstige supermarkt. We gaan het allemaal beleven en meemaken. In elk geval is Almelo weer in beweging en komt er na een lange tijd van stilstand eindelijk weer iets van de grond.

 

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Even wat anders, Gemeente Almelo, Nieuwtjes, 0 comments

Bewoners en belanghebbenden niet gekend in besluitvorming Almelo Nouveau

(ingezonden)

Allereerst vind ik het heel erg jammer dat ik als mogelijke toekomstige bewoner van de wijk ’t Weggeler andermaal in de pen moet klimmen om het op te nemen voor het project Almelo Nouveau. Hoe dan ook, mijn drijfveer is de bijeenkomst in de bibliotheek van afgelopen donderdagavond, waar tijdens het wekelijkse kwekprogramma voor de ‘fine fleurs’ van Almelo, Rumoer, actuele zaken werden besproken.Ditmaal stond Almelo Nouveau op het programma en ik moet zeggen, in tegenstelling tot eerder hebben sommige raadsleden eindelijk begrepen waarom Almelo Nouveau er moet komen. Want Almelo Nouveau is er straks niet voor de raadsleden of het college, maar voor de bewoners. Dat wordt nog steeds vergeten. Dus niet wat een concurrent wil, niet wat een college of gemeenteraad wil, maar wat bewoners willen, dát is waar het om zou moeten draaien.

 Daarom heb ik de argumentatie van Herman Nijhuis van de VVD met meer dan kromme tenen aangehoord, wat heet, ik kon het gewoonweg niet meer horen. Zelden heb ik zo’n raaskallend raadslid gehoord. Hij is niet meer van deze tijd. Wat me eens te meer duidelijk werd is dat Nijhuis absoluut geen feeling heeft met Almelo en nog minder met haar bewoners. Nijhuis geeft te kennen dat de VVD tegen het plan Almelo Nouveau is omdat de VVD wil dat er een wijkwinkelcentrum op de hoek van de Bornsestraat en Violierstraat moet komen.

 “Niet wat een concurrent wil, niet wat een college of gemeenteraad wil, maar wat bewoners willen, dát is waar het om zou moeten draaien.”

Iedereen die niet weet hoe de verkeerssituatie daar ter plaatse is raad ik dringend aan er eens een kijkje te nemen.  Al snel kom je er  achter dat die plek op geen enkele wijze geschikt is voor zo’n wijkwinkelcentrum: een drukbereden kruispunt, overal stoplichten en verkeersborden kortom een zeer slecht doordacht idee. Die Nijhuis weet niet waar hij het over heeft. Voor een cluster van winkels welteverstaan. Eén winkel zou nog kunnen, maar dan houdt het ook op. De komst van een winkelcentrum op die plek is erg onzeker.

 Aangezien in mijn achterhoofd nog steeds de tegenbeweging en antilobby tegen Nouveau van enige tijd geleden speelt – destijds en ook nu is het vooral de famillie Van der Valk-Hammink van het Theaterhotel, die de boel wil tegenhouden- heb ik nu heel sterk de indruk dat dit ook nu weer de werkelijke achtergrond is. Hammink kreeg veel kritiek uit de bevolking te verduren, dus houdt deze zich nu gedeisd. Naar mijn stellige overtuiging is het argument dat men geen supermarkt in Nouveau wil (dat zou dan het hele plan in duigen doen vallen) er dan ook aan de haren bijgesleept. Een fraai geregisseerde afleidingsmanoeuvre zeg maar, om uiteindelijk de zin van het Theaterhotel erdoor te drukken.

 Ik heb hier al eens eerder geageerd, maar mijn conclusie/mening is nog steeds dezelfde. Mocht het plan niet doorgaan, dan is Almelo Nouveau slachtoffer van vriendjespolitiek. Wat voor spel wordt hier nu toch gespeeld en waarom worden de bewoners van b.v. Kollenveld en omgeving niet gekend in de besluitvorming? Almelo Nouveau als locatie voor een wijkwinkelcentrum is ronduit ideaal, zeker qua parkeergelegenheid en bereikbaarheid. Een aanwinst voor de stad zoals het wijkwinkelcentrum aan het Eskerplein dat ook is. Daarom dient uitsluitend rekening te worden gehouden met de belangen van bewoners en niet met de belangen van mogelijke concurrenten, die in hoge mate aan broodnijd lijden en alles voor zichzelf willen.

 J. Groot, Almelo.

UPDATE REDACTIE:

J. Groot heeft wellicht een punt. Wie op internet (en dan oude berichten op de site van TC Tubantia) erop naslaat, kan lezen dat de gemeente en daarmee ook de VVD zichzelf compleet tegenspreekt. In één van de artikelen valt o.a. te lezen dat: „De gemeenteraad, inclusief de VVD, het college opdracht heeft gegeven tot het clusteren van solitaire winkels. Dat staat in de detailhandelsvisie.” Deze detailhandelsvisie ligt er ook nu nog, dus is het uitermate vreemd dat de VVD daar nu regelrecht tegen in druist en daarmee haar eigen kiezers/ondernemers het brood uit de mond probeert te stoten. Zie http://www.tctubantia.nl/regio/almelo-stad/5701478/Gemeente-houdt-verhuizing-AH-naar-Violierstraat-tegen.ece

Zie ook:
http://www.almeloanders.nl/?p=2313

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Even wat anders, Kritisch Almelo, 6 comments

EXCLUSIEF: de waarheid over Almelo Nouveau

Gemeenteraad niet op de hoogte van gemaakte afspraken.
In een exclusief tweedelig interview met Almelo Anders vertelt Daniël Spikker, directeur Loostad Vastgoedontwikkeling, de mede-ontwikkelaar van Almelo Nouveau, het echte verhaal.

(door Tony Cassese)

Als de gemeente Almelo zich aan de gemaakte afspraken houdt, dan kan het niet anders dan dat het veelbesproken project Almelo Nouveau gewoon doorgaat. In elk geval komt het binnenkort op de raadsagenda. Het fraai ontworpen bedrijfsverzamelgebouw zou gewoon gebouwd kunnen worden, want het kost de gemeente en de gemeenschap namelijk geen cent. Duidelijk is dat het dan ook beslist geen project van voormalig wethouder Anthon Sjoers is, maar een ‘doodgewoon’ particulier project dat met particulier geld wordt betaald en uitgevoerd. Daarom mag Almelo Nouveau in geen geval in één adem genoemd worden met desastreuze prestigeprojecten als Waterrijk, Fortezza, Leemslagen, Monorail etcetera.

Almelo Anders is er na eigen onderzoek achtergekomen dat Nouveau slachtoffer is van boze tongen en van een stevige, doch kleine antilobby van slechts een paar ondernemers (lees Theaterhotel). Deze hebben niet alleen de Koninklijke Horeca Nederland, maar –nog stuitender- zelfs de Kamer van Koophandel voor hun karretje weten te spannen om hun zaak meer gewicht te geven. De hele affaire rondom het wel of niet doorgaan van Almelo Nouveau zit dan ook geheel anders in elkaar dan het publiek, en de gemeenteraad, tot nu toe werd voorgespiegeld. Zo is de gemeenteraad van Almelo niet op de hoogte van keiharde afspraken, die met de initiatiefnemers zijn gemaakt en vastgelegd. Kortom, de raad is essentiële informatie onthouden hetgeen de besluitvorming onterecht ten nadele van Nouveau liet uitkomen. Eén van de relevante afspraken is  juist dat het project niet ten koste zal gaan van de binnenstad. Ditzelfde argument wordt nu misbruikt om het plan tegen te houden, hoewel alles in duidelijke afspraken is afgedekt.

Afschieten Nouveau druist in tegen gemeentelijke toekomstvisie

Sterker nog, er bestaat een Toekomstvisie Detailhandel Almelo 2008 – 2015 waarin letterlijk het volgende staat beschreven :

Dat is dus duidelijke taal. Gegadigden voor invulling van het verzamelgebouw zijn er bovendien al. Naar aanleiding van een prijsvraag is ook het ontwerp al gekozen en dat ontwerp zou een aardige blikvanger bij de entree van Almelo zijn. Kortom, niets zou Almelo Nouveau in de weg moeten of mogen staan.

Gemeente laat burger in de steek

De bewoners van de omliggende wijken, waaronder Kollenveld en het toekomstige Weggeler, zitten te springen om een winkelcentrum in hun eigen buurt. Wat eveneens onderbelicht is gebleven is het feit dat Nouveau wordt gebouwd door lokale bouwondernemingen en daardoor zal zorgen voor onontbeerlijke werkgelegenheid. Bovendien zullen er banen in het toekomstige bedrijfsverzamelgebouw worden gecreëerd.

Antilobby

Ontwikkelaar Spikker heeft twee onafhankelijke onderzoeken naar de haalbaarheid van een nieuw hotel laten uitvoeren en beide rapporten bevestigden dat het mogelijk is. De vraag aan Spikker hoe het toch mogelijk is dat het project al vijf jaar lang in de pijpleiding zit beantwoordt hij schouderophalend met een veelzeggend stilzwijgen. Zou de concurrentie er dan toch achter zitten? Even speelt er een lach om Spikker’s mond echter houdt hij zich verder op de vlakte. Wij durven wel te stellen dat het Theaterhotel Almelo de concurrentie van nog een hotel bepaald niet ziet zitten. Dit gaf Hammink-Van der Valk een aantal maanden geleden duidelijk aan in een artikel op de website van Dagblad Tubantia waarboven de kop ‘Theaterhotel wil geen concurrentie’ stond. Die kop werd een half uur later weer vliegensvlug verwijderd en veranderd in…’Theaterhotel vreest faillissement’. Een telefoontje van Hammink naar zijn vriendjes bij de krant was blijkbaar genoeg. U wilt bewijs? U krijgt bewijs.. (Lang leve Internet):

Toch gek. Niet?

Het tot minstens 2017 zwaar gesubsidieerde Theaterhotel, dat zich altijd heel armlastig heeft voorgedaan, is faliekant tegen het project, maar ondertussen opent horecatycoon Hammink-Van der Valk het ene na het andere (horeca)bedrijf, sinds kort ook in Borne. Straks bouwt hij een hotel richting Wierden, op een steenworp afstand van de beoogde Almelo Nouveau-locatie. Ondernemen is prima. Iedereen moet het beste gegund zijn, maar oneerlijke concurrentie is heel slecht voor de stad, zeker als dat over de rug van de burger gebeurt. De burgers hebben recht op keuzes.

In Almelo gebeurt al zo weinig. De ontwikkelingen staan compleet stil. Natuurlijk heeft dat te maken met gemeentelijke geldsmijterij van de afgelopen jaren. Nu is er eindelijk een project dat gewoon door kan gaan en zelfs voor de gemeente geld in het laatje brengt, dreigt het alsnog te stranden op de oevers van Waterrijk. Laat het niet gebeuren. Wordt het project afgeschoten, dan is de gemeente niet langer geloofwaardig omdat dit indruist tegen haar eigen nota.

Oproep aan de raadsleden

Almelo Anders roept de gemeenteraadsleden op om de ogen te openen en de taak waarvoor ze zijn gekozen eindelijk eens uit te voeren. Wat je bijvoorbeeld van een door de  wol geverfde nestor van de Almelose raad als Gijs Stork absoluut niet verwacht, is dat hij in de raadsvergadering van 6 juli jongstleden Almelo Nouveau op één hoop gooide met Waterrijk en Leemslagen. Hij zei letterlijk: “Met de projecten Leemslagen en Waterrijk moet worden gestopt. Wij moeten stoppen met plannen voor Almelo Nouveau. Kennelijk wordt daar in het stadhuis nog aan gewerkt”… Hier sloeg Stork de plank, weliswaar als gevolg van onwetendheid, finaal mis. Het kan Stork echter niet helemaal kwalijk worden genomen. De onvolledige informatieverstrekking van het (voormalige) College heeft een heel negatief en troebel beeld van Almelo Nouveau doen ontstaan.

(morgen volgt deel 2 van de video met het interview met Daniel Spikker)

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Gemeente Almelo, Kritisch Almelo, Politiek en Polikliek, 8 comments