wethouders Almelo

Grote weerstand tegen plannen vuilnisman Andela

De weerstand onder de Almelose bevolking tegen het door wethouder Johan Andela bedachte nieuwe vuilnisophaalschema wordt met de dag groter. Grote VVD-roerganger Andela heeft het plan opgevat om de grijze bak slechts nog eens per vier weken te laten legen. Wie meer kwijt wil kan een tweede bak krijgen, maar moet dan ook meer betalen. Het publiek schreeuwt om actie. De lokale internetfora staan er bol van. Bij een artikel over het plan op de internetsite van de Twentsche Courant Tubantia, wordt de lijst met reageerders langer en langer. Sommige mensen roepen op om het vuilnis maar naar de verantwoordelijke wethouder, die over geen enkel inlevingsvermogen blijkt te beschikken, te brengen.

Vullis-1

Vuilnisman Johan Andela (VVD) heeft de toorn van de Almelose huishoudens over zich geroepen.
Hij heeft eieren voor z’n geld gekozen en kruipt in z’n eigen kliko.

Des te stuitendder is het dat de nieuwe regeling volledig is gebaseerd op een zeer slechte, twijfelachtige en niet representatieve proef in de wijk Windmolenbroek. Daar werd bij een beperkt aantal huishoudens korte tijd eens in de vier weken de grijze bak geleegd. Slechts een enkel huishouden zegt geen problemen met het nieuwe schema te hebben, maar het gros heeft er geen goed woord voor over. “Duidelijk bedacht door iemand die zelf geen kinderen of gezin heeft”, wordt er geroepen. Maar het mooiste komt nog: volgens professionele vuilverwerkers is het niet eens nodig om het afval bij de bron te scheiden omdat de apparatuur bij vuilverwerkers dermate geavanceerd is dat dit probleemloos volledig automatisch kan. De wethouder wil er echter niet van horen, houdt voet bij stuk en de gemeenteraad… Tja, de gemeenteraad –met uitzondering van een enkele partij- verkeert al vier jaar in een diepe coma.

VVD-poster-1

De algemene constatering is dat in de laatste maanden van het huidige rampcollege er op de valreep nog gauw even enkele heikele punten worden doorgejast. Was het eerst het doordrukken van het nieuwe gemeentehuis, nu weer is het de nieuwe ophaalregeling voor vuilnis. Stuk voor stuk beslissingen van de collegeleden, waarvan het gros na de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart(gelukkig) niet zal terugkeren. De burger mag hopen dat een aantal van die waanzinnige maatregelen door de nieuwe gemeenteraad zal worden teruggedraaid, zoals de verhoging van de OZB. Ook de afschaffing van de hondenbelasting zou een thema moeten zijn.

De nieuwe vuilnisophaalregeling is onderdeel van het door het college geïnitieerde ‘Weg met de burger’-beleid, dat begonnen is bij haar aantreden vier jaar geleden. In vier jaar tijd werd de ene na de andere belofte gebroken en is het stadhuis veranderd in een vesting: het bestuur tegen de burger, die steeds mondiger wordt.

Vullis-100

Op woensdag 19 maart aanstaande kunt u bovenstaande zakken éénmalig aan straat zetten om een beter Almelo te creëren.

Het gros van de bevolking is net zo blij met de nieuwe ophaalregeling als met het nieuwe stadhuis. Evenzo blij is iedereen met een college dat nog steeds met twee of meer maten meet. Waar de ene ondernemer die zich niet aan de regels houdt, vanwege vriendjespolitiek wordt gepamperd en rijkelijk van subsidie wordt voorzien, daar wordt de andere ondernemer weggepest en geconfronteerd met boetes die oplopen tot maar liefst 65.000 euro. In Almelo is het nog steeds zo: wie niet tot de inner circle of het old boys network behoort heeft vette pech en is zo goed als rechteloos en machteloos. Het wordt tijd dat het vuilnis buiten wordt gezet en dat dit éénmalig wordt opgehaald. Daar kan de burger bij de verkiezingen op 19 maart voor zorgen.

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Even wat anders, Gemeente Almelo, Kritisch Almelo, Politiek en Polikliek, 15 comments

Race om eerstesteenlegging begonnen

Nu de coalitie in Almelo heeft doorgedrukt dat het riante nieuwe ambtenarenpaleis –sobere nieuwbouw ammehoela- er toch komt is er ten ouden stadhuize werkelijk al een strijd losgebarsten over wie de eerste steen gaat leggen. De voorzittershamer had in de gemeenteraad nog maar amper de tafel geraakt of de VVD-wethouders Andela en Van Woudenbergh hadden zichzelf al naarstig naar voren geschoven. Kersverse PvdA-wethouder Anja Timmer echter had een heel ander voorstel. Zij zou het een origineel idee vinden om, net als bij de nieuwbouw van het MST in Enschede, stenen in de stad te verstoppen en de eerlijke vinders vervolgens als ‘eerstesteenleggers’ aan te wijzen.

Helemaal nog zo gek nog niet van Anja, want waarom moet altijd een lokale prominent zoiets doen? Waarom niet bijvoorbeeld een oudste inwoner of iemand anders, die écht iets goeds voor de stad heeft gedaan? Dus dat zouden dan beslist geen wethouders, geen Sjoersen, geen Kuipersen of welke willekeurige egotrippende politicus dan ook worden.

Op bijgaande foto ziet u de strijd in al z’n heftigheid. Voorop Johan Andela, waarvan bekend is dat ie behoorlijk sportief is, daarachter het hijgend hert der jacht ontkomen Van Woudenbergh en meisje Timmer. Aan u als lezer / toeschouwer de taak om een leuke tekst voor de ballonnen te bedenken. De origineelste tekst zal door AlmeloAnders in de ballonnen worden gezet en vervolgens gepubliceerd. Let wel: hou het kort, want veel ruimte is er niet en het moet wel leesbaar blijven. Veel succes! TéCé

UPDATE: AlmeloAnders bedankt de lezers/kijkers, die de moeite hebben genomen een paar leuke ballonteksten te bedenken. De origineelste ziet u vanaf vandaag. Andere inzendingen waren o.a.

Andela: Opzij opzij opzij. Van W.: Maak plaats, maak plaats, maak plaats. Timmer: We hebben ongelofelijke haast.
Johan Andela: Wat denkt ie wel, ik trek nu als eerste aan de bel. Gerrit van Woudenbergh: Achteruit Johan, anders doe ik je in de ban (net als eerder Gijs). Anja Timmer: Hunnen hebben iets met stenen, ik dus ook!
Andela: Snel voordat we door de weldenkende kiezer worden gewieberd. Van W: Op naar het wachtgeld. Timmer: Ja, dat herken ik wel, lekkuuurrrr.
Andela: “Dit wordt mij eerste steenlegging”.  Gerrit: “Nee nee! Ik ben ouder! Het is mijn monument “. Timmer: “Heren, ik ben nog helemaal nooit gevraagd”

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Blunders en fratsen, Even wat anders, Gemeente Almelo, 3 comments

Nieuwe bestemming Galloway-runderen

In haar schier oneindige wijsheid heeft het regime van B&W der Gemeente Almelo besloten tot een drastische bezuinigingsmaatregel, die een uitzonderlijk grote besparing oplevert. De lease-koeien langs het Lateraalkanaal, ook wel Galloways genoemd, moeten verdwijnen. Dat zet enorme zoden aan de dijk.

Het destijds uit bezuinigingsoverwegingen geïnitieerde Gallowayproject is nu plotsklaps een kostenpost, dat zo snel mogelijk weggewerkt moet worden. Ziedaar het gebrek aan kennis van het Almelose college. Ze hadden er destijds waarschijnlijk ook al hun hoofd niet bij, vandaar dat er nu door twee wethouders de grootste onzin wordt geroeptoeterd. Wethouder Johannes Andela van de VVD maakt het helemaal bont door publiekelijk te zeggen “Laten stoppen met die onzin”. Een duidelijk bewijs dat de beste man niet eens weet waar hij het over heeft. Waarschijnlijk werken op de eerste verdieping van het Almelose stadhuis uitsluitend herkauwers.

Waant oons bezuunig!

Zijn VVD-genoot, onze Wethouder van Openingshandelingen Gerrit van Woudenbergh, doet er nog een schepje bovenop door te zeggen dat de voorstanders dan maar geld moeten uittrekken om het Galloway-project te redden. Ook opperen beide heren dat de Galloways maar door gewone koeien moeten worden vervangen. Kortom, Almelo beschikt over bestuurders die bepaald niet worden gehinderd door enige kennis van zaken. Omdat het gebied aan de rand van de Schelfhorst specifiek ook als hondenuitlaatgebied is aangewezen, is het totaal ongeschikt voor gewone koeien. Die zouden binnen de kortste keren worden besmet met een gevaarlijke ziektekiem, die zich in hondenuitwerpselen bevindt. Koeien krijgen daardoor miskramen. Ook voor schapen is het terrein niet geschikt.

In de verwachting dat het college zoals gewoonlijk haar zinnen doorzet, is opoe Van Woudenbergh alvast op de proppen gekomen met een nieuwe bestemming voor de Galloways. Om de kosten voor duur veetransport te voorkomen is het haar plan om de dieren ter plekke uit hun lijden verlossen en het vlees aan de voedselbank te schenken. (Opoe Van W. op bijgaande foto met kleindochter).

Posted by Redactie in AlmeloAnders, Blunders en fratsen, Even wat anders, Gemeente Almelo, 2 comments